Rekreační areál Bečva Villa Resort

18.11.2019 Rekreace, relaxace

Kamil Mrva / Kamil Mrva architects
/ Domky a bungalovy spolu se správní budovou vytvářejí ucelený soubor k rekreaci v krásném prostředí chráněné krajinné oblasti Beskydy.


*

Areál dřevěných domů se nachází na zelené louce v obci Horní Bečva v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Navrhované objekty, osm rodinných domů spolu s dvanácti bungalovy a správní budovou, komunikacemi, zelení a příslušenstvím tvoří ucelený urbanistický soubor k rekreačnímu účelu. Architektonické řešení domů vychází z užití tradičních materiálů Beskyd (dřevěná nosná konstrukce, dřevěný obklad fasády, dřevěná okna) a tradičních forem (obdélníkový půdorys domu, vstup na delší straně půdorysu rodinných domů, šikmá střecha s vikýři). Stavebník požadoval vytvořit areál s pronajímatelnými domky.

Rodinné domy-villy (objekty A, B)
Domy jsou situovány tak, aby byla zřejmá uliční a stavební čára, aby umožnily dobrou orientaci návštěvníka v řešené lokalitě a zároveň splňovaly požadavky na ekonomickou dostupnost bydlení. Jedná se o dva typy rodinných domů. Rodinné domy A i B jsou stejně velké půdorysně a výškově, liší se vnitřním uspořádáním příček.

Bungalovy-chatky (objekty C)
Snahou architektonického řešení bylo vymyslet co možná nejjednodušší a universální objekty malého charakteru, které by zapadly do prostředí Beskyd. Pro zdrobnění měřítka byly půdorysy jednotlivých chatek rozbity z jednoho čtverce na dva obdélníky a posunuty o 2,5 m. Střechy chatek jsou pultové, chatky jsou natočeny tak, aby objekty v pohledu vytvářely siluetu se sedlovými střechami. Šest chatek je spojeno jednou přístupovou cestou, kolem které jsou šachovnicově rozesety.

Správní budova (objekt D)
Vstupním objektem do areálu je správní budova. Má reprezentativní charakter ve tvaru brány. Jde o dvě stavby s pultovou střechou, které jsou spojeny krytým vstupem. Objekt na severozápadě je určen pro přijímání ubytovaných, v 1. patře jsou kancelářské prostory. Druhý objekt tvoří sklady se zázemím.

Spolupráce Lenka Burešová, Jaroslav Holub, Martin Jeřábek, Bohuslav Kunat, Jan Malík, Jitka Pospíšilová

Autorská zpráva
Foto Studio TOAST

 

www.becva-villaresort.cz