Muzeum aut v Satalicích

20.11.2018 Rekreace, relaxace

David Kraus / Studio Architektura
/ Muzeum veteránů stojí v těsné návaznosti na drobnou zástavbu obce, nahrazuje zchátralé průmyslové objekty.

*

Obec Satalice má charakter poklidného předměstí v zeleni, je směsí rodinných domků a menších průmyslových objektů. Severní hranici obce tvoří Satalická obora (bývalá bažantnice založená v 18. století), která je naučnou stezkou propojena s přírodním parkem ve Vinoři. Pro rodiny s dětmi krásná procházka pro relaxaci za příjemného počasí. Ve dnech pošmourných mohou rodiny trávit volný čas v novém muzeu veteránů.

*

Budova pro sběratele veteránů, provozní a bytový areál v uzavřeném komplexu. Dlouhý prosklený rohlík s auty a malý bytový dům vedle. Dva světy spojené visutou lávkou. Inspirace automobilovým designem a technickými prvky.

Klient: soukromý
Program: sbírka veteránů
Lokalita: Satalice v Praze
Podlažní plocha: 3800 m2
Průběh projektu a realizace: 2009–2013

Autorská zpráva
Foto Jan Tesař

*

Vznik obce Satalice spadá hluboko do minulých století. Vesnička se původně nazývala Sotalice, tak je zmiňována od roku 1374. Ze starších dob se dochovalo velmi málo zpráv, a ty se týkají většinou zdejší krčmy. Původně tvořil obec asi jenom dvůr, kolem něhož se seskupilo několik statků a chalup poddaných. Satalice mají své dějiny spjaty se sousedními místy (Vinoř, Ctěnice, Kbely a Letňany), se kterými tvořívaly společné vlastnictví.
Rok 1872 je historickým mezníkem ve vzrůstu obce, výstavbou železnice nastal velký rozvoj. V té době je zaznamenáno v Satalicích 23 usedlostí. Na přelomu století, vlivem železnice a Hálova podnikatelství, který stavěl domky
v nové osadě u nádraží, vzrostl počet domů na 83 a počet obyvatel na 513. Další desetiletí byla ve znamení velkého stavebního ruchu. Roku 1924 začala výstavba Nové Vinoře a také četných průmyslových podniků. Ve stejném roce bylo v obci zavedeno elektrické osvětlení. Před druhou světovou válkou byla postavena skupina domků v Josefově.
Satalice byly připojeny k Praze v roce 1974 (obvod Praha 9). Po roce 2000
v lokalitě zvané Ohrada (v těsné blízkosti Satalické bažantnice) bylo postaveno satelitní městečko řadových i individuálních rodinných domů. Dnes bydlí v Satalicích přes 2000 obyvatel.
Vedle budov převážně výrobního charakteru vyniká mešní kaple sv. Anny. Je to drobná jednolodní obdélníková stavba z roku 1730. Stojí na jižním okraji satalické bažantnice, asi 60 metrů od jejího vchodu v ohradní zdi. Bažantnice byla založena v 18. století na šestnácti hektarech (dnes chráněná Státní přírodní rezervace s množstvím starých stromů, vzácných druhů hmyzu a četnými ptačími hnízdišti).
Zajímavá je cesta ze Satalic k Vinoři. Pěšinou mezi zbylými stromovými velikány se projde k cestě s romantickou alejí starých kaštanů. Odtud vede lesní stezka k hradišti ve Vinořské oboře. Několik metrů vysoké valy obepínají jižní okraj Velkého hradiště. K němu přiléhá na jižní straně Malé hradiště, které je vlastně „předhradím“ a bránilo přístupu na hlavní hradiště.

Zdroj: webové stránky obce
Foto archiv