Domy pro rekreaci

07.11.2017 Rekreace, relaxace

Alexandr Skalický / ASMM
/ Na pozemek na předměstí Hradce Králové byla navržena skupina šesti objektů určených pro rekreační bydlení.

*

Záměrem bylo navrhnout skupinu staveb z objektů, které by bylo možné realizovat individuálně nebo ve větší sérii i v jiných lokalitách. Základním architektonickým prvkem stavby je jednoduchý tvar domu daný konstrukcí revitalizovaného ocelového kontejneru.

Rodinný dům je navržen s ohledem na ekologický přístup k prostředí
a s ohledem na nízké provozním náklady stavby. Dům je osazen na patkách. Objekt má plochou střechu a jednotné materiálové provedení pláště, ve kterém se uplatňují okenní otvory a vstupní dveře. Střecha a stěny jsou provedeny z plechových sendvičových panelů, barevnost panelů je zvolena s ohledem na požadavky stavebníka. Architektonický design výtvarného řešení domu je dán progresivní montovanou technologií promítající se i do interiéru domu. Základem dispozice je hygienické jádro, vložené do dispozice jako kus nábytku. Součástí jádra je také kuchyňská linka.

Kromě dispozice zpracované v projektu je uvažováno ještě se třemi možnými dalšími dispozičními uspořádáními objektu tak, aby domy bylo možné vyrábět ve více modifikacích buď jako individuální objekty pro bydlení, nebo individuální rekreační objekty, objekty pro rekreační areály s ubytováním včetně zázemí areálu, jako například kancelář nebo třeba sklad kol. Objekty by bylo možné osadit i na sebe ve více podlažích a využít je jako ubytovnu.

Autorská zpráva