Dobročovické lavičky

20.09.2019 Architektura, Rekreace, relaxace

Alžběta Brůhová
/ Na výsledné podobě a realizaci laviček pro veřejný prostor se podíleli obyvatelé vesnice formou workshopu.

*

Dobročovice jsou malá obec ve středočeském kraji, kousek od Prahy. Veřejný prostor a aktivita sousedského života jsou – jako u mnoha jiných podobně velkých sídel – poznamenány výraznou proměnou spádových oblastí velkých měst.

V rámci své diplomové práce jsem navázala kontakt s dobročovickými obyvateli a jedním z výstupů byl workshop společné výroby laviček. Ty jsem při navrhování průběžně upravovala podle požadavků obyvatel.

Bylo pro mě důležité upozornit na to, že není potřeba čekat na zásah „shora“, ale že lze spoustu situací řešit svépomocí, společně.

 

Konstrukční návrh+realizace: Alžběta Brůhová
Pomoc s realizací: Klára Brůhová, Stanislava Brůhová, Jiří Vinter, obyvatelé Dobročovic
Konzultace: Vít Šimek
Dřevo daroval: Truhlářství Kryštof Kratochvíl

Autorská zpráva
Foto archiv autorky