- Bydlení IQ - http://www.bydleni-iq.cz -

Centrum pro přírodu

Vladimír Balda, Martin Hilpert
Objekt na místě bývalé podhorské chalupy rozšíří možnosti trávení volného času pro obyvatele a návštěvníky Liberce.

*

Obsahem projektu je výstavba multifunkční domu Společnosti přátel přírody Čmelák. Návrh vychází z původní zástavby na místě bývalé podhorské chalupy v okrajové části Liberce Starý Harcov. Centrum rozšíří nabídku a možnosti trávení volného času pro ty obyvatele a návštěvníky Liberce, kteří mají zájem o přírodu, zdravý životní styl, pobyt v přírodě, ekologickou výchovu, dobrovolnictví a podobné aktivity, a to jak přímo v tomto objektu a přilehlých pozemcích, tak nepřímo v souvislosti s aktivitami neziskových organizací, které v objektu budou působit.

Stávající stav
Stavební pozemek se nachází na okraji města Liberce v těsném kontaktu
s hranicí CHKO Jizerské hory. Pozemek je protáhlého tvaru severojižní orientace, protéká jím horský potok. Z jedné strany sousedí s lesem a z druhé strany s místní komunikací.  Na pozemku roste několik vzrostlých stromů.
Na místě vyhrazeném pro stavbu centra se nacházejí ruiny původní podhorské chalupy, ze které dnes zbývají již jen obvodové stěny ze žulového kamene
a smíšeného zdiva. Původní i stávající vzhled stavby je dokumentován fotografiemi viz příloha fotodokumentace.

Návrh
Nový objekt Centra pro přírodu kopíruje ve zjednodušeném tvaru půdorys původní horské chalupy. Jednoduchá kvádrová hmota je stejně jako původní objekt zastřešena sedlovou střechou se sklonem 45 stupňů.
Provoz centra je umístěn ve třech podlažích a v podkroví. Vstup do budovy, který je zvýrazněn nikou ve fasádě, je situován na severovýchodním nároží. Přes zádveří se návštěvník dostává do chodby se schody do dalších podlaží. Půdorysné trojdělení se schodišťovou chodbou uprostřed se opakuje ve všech dalších podlažích.

Dispozice
Přízemí je zvýšené a kromě hlavního vstupu není možné vystoupit z místností přímo na terén. Hlavním prostorem podlaží a celého objektu vůbec je školicí místnost, která slouží k setkávání členů sdružení a návštěvníků centra. Zbývající prostory podlaží jsou vyhrazeny pro hygienické zázemí a čajovou kuchyni. Ze školicí místnosti je přístupný i balkon se zimní zahradou na západní fasádě budovy.
Suterén je téměř celý vyhrazen pro výtvarnou dílnu, ze které je možné přes francouzská okna vystoupit na terasu mezi budovou centra a protékajícím potokem. Zbývající část podlaží je určena pro technickou místnost a sklad otopu.
V druhém nadzemním podlaží se nacházejí kancelář pro pracovníky sdružení, pokoje pro krátkodobé i dlouhodobé ubytování a odpovídající hygienické zařízení. Podkrovní místnosti jsou vyhrazeny pro příležitostné přespání sportovnějšího typu, nebo pro skladování.

Konstrukce
Pro nosnou konstrukci je uvažována kombinace zdiva z vápenopískových cihel a železobetonových stropů. Pro krov je navržena tesařská konstrukce.
Pro sokl dosahujícího až do výše prvního nadzemního podlaží je navržen obklad z žulového zdiva původní stavby. Pro zbývající podlaží je navržen svislý obklad z povrchově neupraveného dřeva. Střešní krytina a další klempířské prvky jsou uvažovány z titanzinku s předzvětralým povrchem.

Spolupráce Irena Vybíralíková.

Autorská zpráva