Obytný soubor v Horních Počernicích

26.01.2010 Bytové domy, Individuální bydlení

Michal Hlaváček / Hlaváček & partner
Areál nízkoenergetických rodinných domů a bytového domu byl oceněn v soutěži Stavba roku 2008.

Obytný soubor je situován na území Prahy 20 v Horních Počernicích, mezi ulicemi Jeřická a V Lukách. Skládá se celkem ze tří dvojdomů (tj. šesti rodinných domů), čtyř solitérních rodinných domů a jednoho bytového domu. Do těžiště kompozice je zasazen třípodlažní bytový dům, na východní hraně území jsou umístěny individuální rodinné domy. Severní hranu areálu uzavírá řada dvojdomů. V rámci výstavby byly stejným investorem a zhotovitelem vybudovány ještě tři skupiny řadových domů, jejichž návrh byl zpracován jiným autorským týmem.
Architektonický výraz areálu je založen na snaze vytvořit členitou kompozici, která je nenásilně integrovaná do okolního přírodního prostředí. Umístění jednotlivých domů souboru je řešeno tak, aby byla maximálně využita ozeleněná část jednotlivých pozemků a aby komunikace k nim byly minimalizovány na nezbytnou míru.
Všechny stavby obytného areálu jsou řešeny jako nízkoprovozní a nízkoenergetické. Vytápění a ohřev užitkové vody je zajišťován tepelným čerpadlem s vrtem, systému země – voda.

Spolupráce Michaela Řeřichová, Barbora Krejčová, Jan Cyrany.

Autorská zpráva
Foto Filip Šlapal