Ateliér Ševčíků v Praze

19.02.2010 Individuální bydlení

Josef Pleskot, David Ambros / AP atelier
Přístavba ateliéru k rodinnému domku stojí na stísněné ploše, směrem nahoru se rozšiřuje a v patře dosahuje větší užitné plochy.

Stávající rodinný dům, kterému přístavba slouží, má charakter tradičního drobného, postupným skládáním vzniklého příměstského stavení. V dlouhém čase své existence bylo toto stavení neustále proměňováno podle potřeb momentálních uživatelů. Jeho dnešní stav zrcadlí potřeby rodiny současných vlastníků. Stavení je udržováno v přirozené harmonii s jeho historií. Veškeré úpravy a opravy byly vždy prováděny metodou postupného přidávání a spojování. V tomto duchu je koncipována i poslední přístavba.
Prostorové nároky na pracovní plochu v rodinném domě si vyžádaly potřebu jeho dalšího rozšíření, a tudíž přístavbu samostatné pracovny. To vše s přihlédnutím k specifickým potřebám dvou dalších členů rodiny, kteří jsou výtvarníci. Dvoupodlažní přístavba slouží v přízemí jako sklad, depozitář a v patře jako společná pracovna členů rodiny – ateliér.
V rámci velmi stísněných poměrů je ateliér umístěn na půdorysné ploše cca 5 x 5,5 m v prostoru dvorku a zahrádky a je přisazen ke štítům stávajících objektů. Směrem vzhůru se jeho půdorys pozvolna rozšiřuje, a tím dosahuje větší užitné plochy v patře.
Z důvodu efektivního využití místa je konstrukce přístavby velmi subtilní. Tvoří ji jednoduchá ocelová kostra sestavená z pěti rámů svařených z uzavřených profilů. Kostra je zvenku opláštěná cetrisovými deskami, zateplena vrstvenou tepelnou izolací a zevnitř uzavřena sádrokartonovou konstrukcí. Střecha s mírným spádem je oplechována zinkovaným plechem a opatřena pevným světlíkem z komůrkového polykarbonátu. Strop vestavěného patra je ocelovo-dřevěný. Jihovýchodní fasádu obrácenou do zahrádky tvoří soustava dřevěných oken s posuvnými díly.

Zastavěná plocha 28 m², obestavěný prostor 200 m³.

Autorská zpráva
Foto Tomáš Souček