Bytový dům Na Topolce

08.08.2011 Bytové domy

Šafer Hájek Architekti
Objekt se otevírá na jih a západ, ke slunci a výhledům přes střechy domů. Byty v nižších podlažích mají přímé propojení se zahradou.

+

Autoři: Oldřich Hájek, Tomáš Pavlík, Laco Fecsu, Pavla Čížková, Jaroslav Šafer

Urbanistické  řešení – rozbor

Stavba se nachází na parcele č. 208/14 Praha 4, k. ú. Podolí. Pozemek pro bytový dům se nachází mezi ulicemi Ve Svahu a Na Topolce. Terénní rozdíl jižního svahu mezi ulicí Na Topolce a Ve Svahu je cca 16 metrů. Na východní straně je pozemek omezen veřejným schodištěm kolem „Libušiny studánky“ spojujícím zmíněné ulice. Západně od schodiště začíná řada stávajících vil z 30. let 20. století, které jsou třípodlažní. Na severní straně ulice Na Topolce stojí výrazný šestipodlažní objekt, postavený v 70. letech minulého století. Na východní straně je pozemek definován stávajícím masivním panelovým domem ze sedmdesátých let o devíti nadzemních podlažích.

Urbanistické  a  architektonické   řešení

Dům se nachází v sousedství velmi rozdílných budov: vily v zahradě stojí v blízkosti obrovských panelových domů. Autoři chtějí konceptem návrhu vyjádřit roli nového bytového domu jako prostředníka mezi rozdílnými sousedními objekty. Svým dělením na menší objekty směrem k vilám dům získává měřítko zcela souměřitelné s třípodlažními vilami v zahradě. Celkovou hmotou pak reaguje na vysoký panelový objekt.

Vlastní pozemek má jedinečný charakter – jihozápadní svah, jakých v této minimální vzdálenosti od centra Prahy mnoho neexistuje. Navržený objekt se otevírá na jih a západ. Oba směry nabízejí slunce a zcela originální výhledy. Vyšší nepravidelné terasy nabízejí možnost výhledů přes střechy přilehlých objektů v ulici Sinkulova či Na Dolinách. Byty v nižších podlažích získaly přímé spojení se zahradou.

Doprava v klidu je řešena v podzemních garážích, které jsou přístupny z ulice Ve Svahu, aby co nejméně obtěžovaly okolí. Stávající parkoviště pro cca 6 aut je přemístěno do polohy podél ulice Na Topolce, dětské hřiště a přístřešek na tříděný odpad je posunut východním směrem. Pěší komunikace a schodiště kolem „Libušské studánky“ zůstávají nezměněny.

Navrhovaný objekt je komponován jako soubor – srostlice do sebe zaklesnutých hmot, z nichž většina má půdorysnou velikost stávajících vil a výšku čtyři až pět podlaží. Kompozice těchto hmot na prudkém svahu mezi ulicemi Na Topolce a Ve Svahu vytváří sérii výrazných pravidelných teras a balkonů. Nejvyšší hmota je zároveň základem fasády do ulice Na Topolce. Severní část prostřední hmoty a východní křídlo uliční fasádu Na Topolce dotvářejí.

Hmoty srostlice jsou relativně volně usazeny ve svahu směrem k ulici Ve Svahu a mají lehký a prosklený charakter. Jejich úlohou je reagovat na terén a nabídnout maximálnímu počtu bytů ve svahu přímé spojení se zahradou ve svahu a jedinečné výhledy. Jihovýchodní křídlo, které vyrůstá přímo ze země, má menší plochu zasklení.

Zmíněná kompozice je posazena na členitou podnož z lomového kamene. Tento materiál naznačuje příslušnost podnože k terénu a zahradě.

Objekt má tři obytná podlaží pod úrovní ulice Na Topolce. V nich jsou umístěny byty jednostranně osvětlené z jihozápadu a nebytové prostory. Tyto jsou osvětleny pomocí dvě podlaží vysokého atria, které zároveň prosvětluje prostor schodiště s výtahem.

Většina střech je řešena jako terasy se zelení  Garáže jsou umístěny pod celým objektem a jsou dvoupodlažní. Využívají rozdílu mezi severní a jižní hranou pozemku a jsou přístupny z ulice Ve svahu v nejnižším místě pozemku.

Stavebně konstrukční řešení

Železobetonový vyzdívaný skelet, fasáda zateplená s vyzdívkou z Porotermu. Okna dřevěná Eurookna, hliníkové žaluzie na jižní, východní a západní straně, zábradlí sklo a kov.

Užitná plocha 2 750 m2, obestavěný prostor 605 m3, plocha pozemku 1 410 m2.

Autorská zpráva
Foto Filip Šlapal