Bytový dům Bělohorská

21.09.2009 Bytové domy

Petr Kolář, Aleš Lapka / ADR
Bytový dům s obchody v přízemí kultivovaně doplňuje městské prostředí Břevnova.

Pozemek je vymezen v severní části ulicí Bělohorská, z jihu ulicí Na Břevnovské pláni, západní stranou navazuje na stávající zástavbu a východní část sousedí s pozemky využívanými jako parkoviště. Cílem urbanistického návrhu byl objekt, který půdorysným i výškovým charakterem vhodně doplní a částečně scelí stávající rozvolněnou uliční frontu. Výsledkem řešení je dvojice bytových objektů o 3 nadzemních podlažích, částečně se 4. uskočeným podlažím. Řešení ctí obě uliční čáry do ulice Bělohorská i Na Břevnovské pláni, výškově respektuje stávající sousední objekty. Západní stranou do ulice Bělohorská dvojice objektů navazuje na sousední objekt, komerční plochy v 1. NP otevřené do ulice podpoří městské aktivity. Řešení východní fasády vytváří polouzavřený blok a ponechává pěší „spojku“ mezi ulicemi Bělohorská a Na Břevnovské pláni. Jižní fasáda je prolomena odstupem navrhovaných objektů, čímž odkrývá prostor vnitrobloku.

Půdorys tvoří dva objekty, menší tvaru lichoběžníku a větší pravoúhle zahnutý, uspořádané do tvaru písmene U, osa objektů je rovnoběžná s ulicí Bělohorská a Na Břevnovské pláni, prostor vnitrobloku umožňuje realizovat polosoukromý ozeleněný dvůr.

Základní objem a tvar navržené dvojice objektů vychází z regulačních podmínek a charakteru okolní zástavby. Hmotové uspořádání sestává ze tří celků – dvou křídel většího objektu a tělesa menšího objektu, rozložených ve tvaru písmene U. Každá ze tří částí má vlastní vstup a schodiště, v nadzemních podlažích jsou situovány byty 1+0 až 4+kk, přístupné ze schodišť.

V 1. NP do ulice Bělohorská se nacházejí prostory určené ke komerčnímu využití. Ve středu souboru vzniká polosoukromý vnitroblok se zelení, přístupný z 1. NP a rovněž z ulice Na Břevnovské pláni. Nejvyšší 4. NP po obvodě ustupuje, změnou materiálu a použitím tlumenější barvy opticky objekt snižuje. Hlavním výrazovým prvkem fasád se stává rytmus okenních otvorů a balkonů, vypovídající o obytné funkci domu. Severní fasáda do rušné ulice Bělohorská je střídmější, komunikaci s ulicí podporují prosklené komerční plochy. Z jihu se uplatňuje členění na dva samostatné objekty, které objem stavby zdrobňuje a zpřístupňuje parkové úpravy vnitrobloku. Suterén souboru zajišťuje parkovací stání pro všechny bytové jednotky i komerční plochy, vjezd do garáží je řešen z ulice Na Břevnovské pláni.

Autorská zpráva

Foto Iveta Kopicová