Židlochovická čtvrť budoucnosti představuje návrhy připravované lokality

*

Celkem pět ateliérů představilo své urbanisticko-architektonické návrhy připravované udržitelné čtvrti Chytré Líchy. Ta by měla od příštího roku vznikat v jihomoravských Židlochovicích. Ve svých návrzích se jednotlivé ateliéry snažily naplnit odvážné cíle čtvrti spojené s uhlíkovou neutralitou, redukcí spotřeby pitné vody či sociální pestrostí. Vítězný návrh by měl být znám po zasedání Rady města Židlochovice, které se uskuteční 7. května.

borak

Tendru se jmenovitě účastní ateliéry Ing. arch. Dalibor Borák, Kogaa studio, MS plan, Pelčák a partner architekti a Projektil Architekti.

kogoa

Podle starosty Židlochovic Jana Vituly, který je taktéž členem výběrové komise, by měly Chytré Líchy z hlediska skladby obyvatel nabídnout pestrý mix sociálních skupin. Součástí by měly být nejen rodinné domy, ale i startovací byty pro mladé či byty vhodné pro seniory. Čtvrť by měla nabídnout také několik míst k setkávání, která do svých návrhů zanesli všichni účastníci výběrového řízení.

ms

Komise bude spíše než na množství domů a bytů dohlížet na naplnění urbanistickou kvalitu a dopředu stanovených progresivních cílů a s nimi spojených kritérií. Řadí se sem například uhlíková neutralita, snížení spotřeby pitné i odpadní vody o polovinu nebo vytvoření lokálního koloběhu vody. „Některé ateliéry stanovené cíle ve svých návrzích řešily spíše okrajově s tím, že jsou schopni progresivní technologie integrovat v následujících krocích. Jiní se naopak těmito řešeními zabývali velmi podrobně a dokládali je detailními výpočty – jednalo se například o fotovoltaiku, úspory energií, nakládání s šedými a dešťovými vodami či rekuperaci tepla,“ uvedl koordinátor projektu a zakladatel Centra pasivního domu Jan Bárta.

pelcak

Na páteční prezentaci návrhů byla přítomná kompletní výběrová komise, v níž jako závislý člen zasedá kromě Jana Vituly a Pavla Jury také partner developerské společnosti MBReal Petr Maršálek. Nezávislými členy jsou pak architektky Bohumila Hybská a Zdeňka Vydrová, dlouholetý bývalý děkan FAST VUT v Brně Josef Chybík a architektka Patricie Taftová, dlouhodobě kariérně spojená s Rakouskem, které také v komisi zastupuje. Vítězi výběrového řízení, který bude známý na začátku května, bude následně zadána zakázka na zpracování územní studie.

projektil

Projekt finančně podpořila německá nadace Deutsche Bundesstiftung Umwelt a Jihomoravský kraj.

Tisková zpráva