Zahradní zákoutí / 2

13.01.2011 Zahrady a bazény

Druhý díl přehlídky zahradních zákoutí z mezinárodní výstavy v Tatton parku v Manchesteru přináší inspirace zahrad tradičních i z oblasti sci-fi.


Zahradní architektky z LIVING IN GREEN nás slovem i fotografiemi provázejí výstavou, kde si jednotlivá zákoutí samy pojmenovaly podle pocitů, které v nich expozice vyvolaly.

*

Vlna
Jeden z nejoriginálnějších prvků celé výstavy připomíná dílo šíleného sochaře-krajináře. Z moře oblázků se tu po travnatém palouku žene mohutná mořská vlna tvořená kovovými pásky. Stejně jako mořská pěna se na jejím vrcholu vzdouvá levandule, která svou modrofialovou barvou evokuje skutečnou vodní masu. V místech, kde se zpěněná voda tříští o hladinu, zase vyrazily okrasné trávy. Dramatičnost okamžiku je tu dokonale zachycena včetně volby materiálů – přírodní oblázky a štěrk, které vhodně kompozici doplňují. Vzhledem k velkým rozměrům lze tento prvek doporučit spíše do veřejných parků, kde (zvláště při blízkosti reálné mořské vody) bude totální dominantou prostoru.

Ufo
Několik z vystavovaných expozic se zabývalo tématem udržitelného rozvoje, ekologie prostředí a dokonce i apokalyptickými scénáři. Autoři expozice „ A Matter of Time“ však zašli ještě dál a přinesli zcela originální pojetí setkání mimozemské civilizace se Zemí.  Jak sami uvádějí, je jen otázkou času, kdy k tomuto setkání dojde – vždyť v tak rozlehlém vesmíru nemůžeme být sami! Jestli ale toto setkání bude vypadat tak, jak nám je prezentují – uprostřed kráteru hlávkového salátu a černě nabarvené trávy –, zůstává v oblasti dohadů.

Modrý kout
Modře laděná expozice v centrální části výstavy byla koncipována jako odpočívadlo s vodním prvkem. Z několika odstínů modré barvy nejjasněji vystupovalo bledě modré vyvýšené koryto naplněné vodou a několika vodními rostlinami. Voda z koryta byla odváděna širokým přepadem a mizela ve vrstvě béžového štěrku. Dále nás na řešení zaujaly fotovoltaické panely upevněné na obvodové zdi. Je až s podivem, jak tento technický prvek vhodně doplnil prezentovanou expozici. Mezi panely také jakoby „ze zdi“ vyrůstaly rostliny, což opět svědčí o celosvětovém trendu využívání vertikálních zahrad. Možné použití prvků z této zahrady vidíme například u bazénů, kde by fotovoltaické články plnily funkci jednak okrasnou, a současně i dohřívaly vodu v bazénu.

Cihlové zídky
Motiv zahrady uzavřené mezi cihlové zídky navozuje atmosféru malé anglické zahrádky v městské zástavbě. Prostor je tu ohraničen zdmi ze starých pálených cihel – stejně jako v uzavřeném městském prostředí. Celá plocha je pokryta dlažbou, a tak odpadá problém se sečením trávníku a ukládáním rostlinné hmoty. Výsadby jsou situovány v úzkých záhonech podél zídek a jejich barvy jsou sladěny s celou kompozicí. Dominantním prvkem je vícekmenná bříza, jejíž bílý kmen opět barevně koresponduje s bílými květy trvalek.
Popsané řešení je vskutku ideálním pro malé městské zahrady a oblíbenost tohoto stylu čiší z mnoha knih o současném anglickém zahradním designu. V našich podmínkách se v konečném řešení jen málo lidí rozhodne pro podobnou variantu, neboť český člověk preferuje raději miniaturní trávník před bezúdržbovou dlážděnou plochou.

Zahradní sprcha
Zahradní sprchy jsou v rodinných zahradách stále více oblíbeny, ale prodávané typy sprch či jejich kompoziční začlenění není vždy takové, jak by si klienti představovali. Zvláště u moderních domů je výběr použitelných produktů velmi omezen, a tak jsme byly přímo nadšeny tímto originálním řešením. Mezi zelení je tu instalována sprcha, jejíž opěrnou část tvoří betonová zídka obložená tmavými pásky. Druhá strana sprchy je vymezena skleněnou tabulí, která umožňuje pohled ven, a zároveň chrání před větrnými poryvy. Voda pak padá ve formě přirozeného deštíku na tmavou podkladovou plochu. Také použité materiály – dřevěné rohože a dlažba – jsou pro okolí venkovní sprchy vhodné.

Vodní nádoby
Zcela netradiční řešení vodních nádob představila architekta Olivia Stewart. Kompozici dominovala černá obdélníková koryta naplněná až po okraj vodou. Tím vznikl efekt dokonalého zrcadlení na vodní hladině. Kromě vodních prvků si autorka pohrála také s terénními modelacemi – na ploše se zvedá několik osázených pahorků a kamenných zídek, do kterých jsou vodní koryta zapuštěná. Pochozí plocha je řešena různobarevnými štěrky a oblázky, které se prolínají v lineárních obrazcích. Pro posezení slouží jednoduché pískovcové kostky, jejichž materiál koresponduje s materiálem obvodové zdi. Tato zahrada nás skutečně nadchla nevšední kombinací vodních ploch a terénních vln.

Lenka Musilová a Pavlína Elfová / LIVING IN GREEN
Foto autorky