Betonové, kovové a dřevěné povrchy Sto

15.05.2014 Střechy, fasády

Kreativní povrchové úpravy fasád mohou mít podobu betonových, kovových a dřevěných povrchů. Jsou vhodné nejen na kontaktní zateplovací systémy, ale i na ostatní povrchy.

*

Komerční prezentace

*

Po roce 1989 zažilo naše stavebnictví boom v přílivu nových technologiích, které přinesly do té doby nevídané možnosti v oblasti navrhování povrchových úprav. Byly to především tenkovrstvé ušlechtilé omítky, které nahradily dříve dominantní postavení břízolitu a štuku.

Technologie tenkovrstvých ušlechtilých omítek přišla do našich zeměpisných šířek od našich západních sousedů. Byla reprezentována dvěma základními povrchy, a to rýhovanou a škrábanou strukturou (obr. 1–3). Nové barevné možnosti nabízely pastovité tenkovrstvé omítky, které je možné tónovat již ve výrobním závodě, a na stavbu je dodán natónovaný výrobek v požadované barvě. Tato omítka poté tvoří konečnou povrchovou úpravu fasády bez nutnosti dalších povrchových vrstev. Právě masové rozšíření tohoto typu omítek zapříčinilo unifikaci nově realizovaných fasád, které se kromě barevného odstínu od sebe takřka neliší.

Tato skutečnost byla impulsem pro společnost Sto, která již před sedmi lety nabídla kreativní povrchové úpravy fasád v podobě betonových, kovových
a dřevěných povrchů, a to nejen na kontaktní zateplovací systémy, ale i na ostatní povrchy.

Vhodnou technologií zpracování, kombinací osvědčených a léty prověřených materiálů lze docílit na fasádách různorodé povrchy. V případě betonových povrchů se jedná o základní čtyři typy a to StoBeton Decor, StoBeton Optic, StoBeton Svit a StoBeton Ter (obr. 4–11). U volby kovových povrchů se jedná o rozmanitější individuální ztvárnění, jež umožňuje speciální finální omítka
a vrchní metalický lak vyráběný v různých odstínech (obr. 12). V poslední řadě se jedná o povrchy se strukturou dřeva, které nabízíme ve dvou variantách StoWood Decor (struktura prken, obr. 13) nebo StoWood Optic (struktura kůry stromu, obr. 15–16). Všechny uvedené povrchy mají takřka neomezenou škálu barevných kombinací.

Za posledních pět let bylo našimi systémy realizováno v České republice mnoho desítek staveb od rodinných domů po velké bytové domy. Zároveň jsou tyto povrchy úspěšně realizovány v rámci působení firmy Sto po celé Evropě, především v Německu, Rakousku, Itálii a Slovensku.

Mezi nesporné výhody těchto kreativních povrchových úprav, jak tuto skupinu povrchů nazýváme, patří individuální ztvárnění, které přímo ovlivňuje investor nebo architekt. Snažíme se naším přístupem maximálně vyhovět požadavkům investora. Vize architekta a investora se nejprve konfrontuje s technickými možnostmi zvoleného povrchu (vhodnost podkladu, velikost plochy, barevný odstín, členění fasády apod.), poté si klienti prohlédnou povrchy in natura v naší materiálové knihovně. Tímto si architekt s investorem udělají přesnější představu o své vizi. Vzniklé připomínky, požadavky a podněty jsou následně zakomponovány do výroby zkušebního vzorku, který je předložen ke schválení. Každý projekt a každý povrch je jiný. Významným faktorem
u kreativních povrchových úprav je rukopis řemeslníka, který vtiskne povrchu punc jedinečnosti.

Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na snižování energetické náročnosti budov je nejčastějším podkladem pro tento typ povrchů kontaktní zateplovací systém. Při požadavku realizovat speciální povrchy na kontaktní zateplovací systémy odpadá nutnost zesilovat kotevní prvky, protože celková hmotnost omítkového souvrství se pohybuje v rozmezí 5 až 8 kg/m2 , tzn. nedochází k dodatečnému přitížení systému. Zde nám naše mnohaleté zkušenosti ukazují, že v případě dodržení technologického postupu při provádění zateplení jsou tyto povrchy plně funkční a bezpečné. Kreativní povrchové úpravy lze však aplikovat i na jádrové omítky, případně předsazený zateplovací systém StoVentec s provětrávanou mezerou a bezesparým povrchem. V případě požadavku na plastické ztvárnění povrchu, např. imitace betonových panelů, lze plochu rozčlenit pomocí nut vyrobených ze StoDeco Profilů. Použitím těchto profilů se docílí rovných a ostrých přechodových hran v ploše. StoDeco Profily v kombinaci s kreativními povrchovými úpravami fasád dávají plochám nový 3D rozměr (obr. 14).

Věříme, že jsme našimi kreativními povrchovými úpravami přispěli k oživení fasádních ploch jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí. Investor s architektem mají nyní větší možnost zrealizovat a splnit si své představy.

Mezi významné  stavby, kde byly realizovány betonové, kovové a dřevěné povrchy Sto, patří například přístavba Wellnes ve vnitřním traktu Grand Hotelu Pupp, kde byl použit StoBeton Svit nebo bytový komplex Britská Čtvrť v Praze 5 s omítkou StoBeton Optic. Na bytovém domě Finep v Praze se využil StoWood Decor, při stavbě krytého bazénu v Litomyšli se uplatnil StoBeton Optic. Omítky StoBeton Svit mají Sliezsky dom ve Vysokých Tatrách nebo Galerie Moritz v Olomouci. Na bratislavském Karldorfu najdeme StoBeton Ter
a na projektu ByTy Malešice se prostřídaly omítky StoBeton Svit a StoBeton Optic.