Jaký materiál je vhodný pro okna

14.08.2015 Okna, dveře, vrata, zimní zahrady, Přestavby

Pokud víte, podle kterých vlastností okna srovnávat, můžete se snadněji rozhodnout, zda si vyberete okna dřevěná, plastová, nebo kovová.

*

Při výběru oken bohužel často hrají hlavní roli finanční možnosti (zvláště při výměně oken v bytových domech, kde rozhoduje větší množství uživatel), takže se volí nejlevnější, tedy plastová okna. Mezi architekty ale neznám jediného, který by byl příznivcem plastových oken, dřevu dávají jednoznačně přednost, a to nejen z estetických důvodů. Svůj význam mají také tradice a staletími ověřené vlastnosti dřeva, zatímco plast je materiál poměrně mladý. Stejně jako se dřevěná okna prodávají v různých kvalitách a cenových relacích, také u plastových oken narazíte na obrovské rozdíly kvality i ceny.

U moderních staveb se nově prosazují i okna kovová (ocelová a hliníková), velmi příznivých vlastností dosahují také okna, kde se materiály vzájemně kombinují, například dřevo chráněné z vnější strany hliníkem.

Pro rekonstrukce či přestavby starších domů by mělo mít dřevěné okno vždy přednost před ostatními materiály, které by v kontextu s původním stylem působily cizorodě. Pokud původní okna nejsou ve velmi špatném stavu, jejich oprava by měla mít přednost před výměnou za nová, zvláště u historicky nebo architektonicky cenných objektů.

Tradice dřevěných oken

Konstrukční uspořádání dřevěných oken prodělalo historický vývoj od jednoduchých oken přes pozdější dvojitá (běžná v historických budovách) až po zdvojená, která se užívala od předválečného období do poměrně nedávné doby. Zvýšená potřeba tepelné ochrany budov si vyžádala nový přístup a zasklívání izolačním dvojsklem (případně trojsklem). Díky této technologii se opět může využívat méně složitá konstrukce jednoduchého okna, které má s izolačním zasklením příznivější tepelně technické vlastnosti než okna dvojitá nebo zdvojená.

Používání dřeva pro výrobu oken má tradici několika stovek let. Přestože dnes máme na okna mnohem náročnější požadavky (větší rozměry oken, složitější otevírání, lepší vlastnosti tepelněizolační a akustické, větší odolnost proti znečištěnému životnímu prostředí), zůstává dřevo pro okna stále tím nejlepším materiálem.

Masivní dřevo, zvláště měkké, má ale sklon měnit svůj tvar vlivem střídavé vlhkosti (mezi tvarově nejstálejší patří dub a tropické dřeviny, tedy materiály dražší). Proto se v současné době používají na výrobu okenních profilů především vícevrstvé lepené dřevěné lamely zaručující tvarovou stálost. Vrstvy musí být alespoň tři, nejčastěji se k sobě lepí 4 vrstvy (podobnou strukturu známe u překližky); jednotlivé lamely se sestavují z kusů dřeva pomocí zubových mikročepů a dřevo pro výrobu lamel nesmí mít suky ani jiná poškození. Díky této technologii se mohou využívat i levnější měkké dřeviny (smrk, borovice). Lamely z dubu nebo exotických dřevin (meranti, mahagon, teak apod.) patří mezi velmi exkluzivní.

Nejběžnějším typem lamelového dřevěného okna je eurookno, které konstrukčně odpovídá současným požadavkům. Pokud chcete okno špičkových tepelně technických vlastností, pak žádejte eurokno se stavební hloubkou 88 mm (běžně se vyrábí s hloubkou 68 mm). Také se podívejte, zda vodorovné vnější plochy mají alespoň malý sklon, aby se na nich nedržela voda (na vodorovných ploškách vznikají první poruchy povrchové úpravy), a jestli jsou hrany profilů mírně zaoblené (ostré hrany znemožní rovnoměrný nános laku).

Kvalitu dřevěného okna samozřejmě ovlivňuje i výběr dřeva, použití kvalitních vodostálých lepidel a nátěrů. Pružné nátěry zaručují oknu dlouhou trvanlivost, jejich obnova není nutná dříve než za 5 až 7 let.

Jedním z nejnápadnějších rozdílů mezi starými dřevěnými okny a novodobými (zvláště plastovými) je šířka okenních profilů. Není však pravda, že nové dřevěné okno s izolačním zasklením musí mít nutně mohutný rám křídel. Pro historické objekty je možné vyrobit přesnou tvarovou repliku původního okna se současnými technickými parametry, a pohledově subtilní rám je schopen unést izolační dvojsklo. Jedná se však o speciální náročnější konstrukce, odlišné od běžných eurooken.

Vlastnosti plastových oken jsou rozličné

Energetická krize si vyžádala nová okna s izolačními dvojskly, ale masovou rychlou výměnu nebyly schopni výrobci dřevěných oken pokrýt. Tehdy vznikla nová konstrukce oken z měkčeného PVC (polyvinylchloridu). Vlivem degradačních procesů však po čase začala z tohoto materiálu vyprchávat změkčovadla, a nosné profily po čase ztratily svoji pružnost a houževnatost (zejména při nízkých teplotách), docházelo k častým poruchám.

Pozdější materiály bez změkčovadel už mají delší životnost. Profily pro výrobu oken jsou duté, s několika dutinami. Ani složitý průřez však není schopen zajistit dostatečnou tuhost rámů (na rozdíl od oken dřevěných a kovových), proto se do nich vkládají ocelové výztuže. Vzájemné spolupůsobení plastu s ocelí je však problémové, protože materiály mají rozdílnou roztažnost při střídání teplot. Ke zkroucení křídel dochází zvláště u nejlevnějších oken. Ocelová výztuž navíc zhoršuje tepelně technické vlastnosti rámu.

Deformace okenního rámu nebo rámu křídel hrozí u plastových oken především v důsledku nesprávného osazení bez dilatace, protože objemové změny plastových profilů vlivem teplotních rozdílů jsou oproti jiným materiálům neúměrné. U bílých profilů se objem mění o cca 3 mm/m, u tmavších profilů imitujících dřevo až o 5 mm/m. Musíme si uvědomit, že na osluněné fasádě se bílé profily zahřejí na teplotu 45-50 °C, tmavé dokonce až na 85 °C. Trvalé deformace pak hrozí především větším a těžším křídlům.

Stejně jako u dřevěných oken „nevidíme dovnitř“ a neposoudíme kvalitu lepidel, ani u oken plastových nepoznáme na pohled kvalitu PVC a výztuže. Podle tvaru profilů v prospektech firmy si však můžeme vybrat alespoň kvalitní konstrukční řešení – žádejte minimálně pětikomorovoukonstrukci, která má dvoustupňové těsnění, tedy středový těsnicí profil. Na našem trhu tyto požadavky splňuje například systém Trocal, který se vyvíjí už od roku 1954.

Ocel a hliník

Okna vyrobená z ocelových profilů byla dříve považovaná za podřadná, využívala se jen pro nevytápěné prostory (tovární haly, sklepní místnosti). S vývojem nových technologií se ale objevily konstrukce rámů s přerušením tepelných mostů a nové možnosti úprav proti korozi. Výhodou současných ocelových oken je vysoká únosnost, výhodná zvláště u nadrozměrných oken, esteticky zajímavé povrchové úpravy a nízká cena oproti hliníkovým rámům. Ocelová okna se mohou uplatnit zvláště na velkých prosklených stěnách k jihu nebo na přístavby zimních zahrad.

Stále více stavebníků si pro novostavby vybírá hliníková okna pro jejich nenáročnou údržbu a dlouhou životnost (vysoké investiční náklady se vyplatí). Mají stejné využití jako okna ocelová na velkých prosklených plochách, ale uplatní se také pro zasklení okenních otvorů běžné velikosti.

Dalšími výhodami hliníkových oken je vysoká výrobní přesnost, tedy i těsnost celé okenní konstrukce, nízká hmotnost a dekorativní vzhled díky možnostem povrchových úprav – eloxováním, nebo pomocí práškových vypalovaných laků.

Stejně jako u oken ocelových se pro výrobu hliníkových rámů používají profily s přerušením tepelných mostů pomocí plastových vložek, další zvýšení hodnot součinitele prostupu tepla lze dosáhnout vypěněním dutin profilů. Podle požadavků zákazníků se vyrábějí hliníková okna také s vysokou schopností akustického útlumu nebo okna odolná proti vloupání.

Nepříjemnou vlastností hliníku je větší tepelná roztažnost, která si vyžaduje speciální řešení při napojování detailů, musíme také počítat s dilatací mezi jednotlivými dílci a v připojovací spáře (spára mezi rámem okna a stavbou).

Kombinovaná okna

Dřevohliníková okna – dřevěné okenní rámy a rámy křídel opláštěné z vnější strany hliníkem – patří k nejlepším, co mohou konstrukce oken nabídnout.

Dřevěné rámy poskytují vynikající tepelně technické vlastnosti a příjemnou estetickou podobu ze strany interiéru, hliníkové profily na vnější straně zase zaručují dlouhou životnost, ochranu dřeva, odolnost proti povětrnostním vlivům, vodě a slunečnímu záření. Díky tomu se případné obnovovací nátěry dřevěných částí provádějí až po 15-20 letech, za stejně dlouhou dobu jako nátěry v interiérech. Jedinou věcí, kterou při výběru dřevohliníkových oken zkontrolujte, je vzduchová mezera mezi dřevěným rámem a hliníkovým profilem (dřevo potřebuje dýchat).

Také plastová okna se mohou kombinovat s jinými materiály. Příkladem může být konstrukce, kde profil z PVC tvoří jen vnější plášť, ale tuhost a stabilitu mu zajišťují vnitřní sklopramencové tyče (systém Schock). Další novou konstrukcí je masivní tuhé jádro z recyklovaných plastů s malou příměsí rozvlákněné celulózy (rozptýlená výztuž), plášť tvoří polyetylén a na pohledové plochy jsou naválcovány a nataveny hliníkové plechy předem upravené práškovým vypalovaným lakem – konstrukce Meeth Masiv. Jinou, opačnou variantou kombinace plastu a hliníku je systém firmy Sykon, extrukce PVC na výztužné jádro z protlačovaného hliníku. Některé kombinace, například systém firmy Pural (hliníkové povrchové profily a jádro z tvrdé polyuretanové pěny), dosahují hodnoty součinitele prostupu tepla k = 1,5 W/m²K, která se už přibližuje k hodnotám dřevěných rámů.

Věra Konečná
Ilustrační foto Jaroslav Hejzlar