Historizující střešní okna a prosklení SOLARA

16.02.2016 Okna, dveře, vrata, zimní zahrady

Pod střechami se dříve nebydlelo, v současnosti se tam bydlí i pracuje. Při rekonstrukcích v památkových zónách jsou často kladeny požadavky na prosvětlení a větrání podkroví při zachování původního vzhledu střechy.

*

Komerční prezentace

*

Střešní okna a prosklení Solara určená pro památkové zóny zachovávají citlivý vnější vzhled a v rámci památkových limitů maximalizují prosvětlení a otevření interiéru pro uživatele.

Rodinná manufakturní firma
Firma rodiny Formánkových se zabývá výrobou moderních i historizujících střešních oken. Dlouhodobě se věnuje řešením, která využívají současné technologie při zachování vnějšího vzhledu historických budov. Interiér podkroví je pak v rámci daných možností dostatečně prosvětlen tak, aby se
v něm lidé cítili zcela přirozeně.

Autentické materiály a citlivý vzhled
Výroba je zaměřena na autentické a ekologické materiály. Základním konstrukčním materiálem je zpravidla lokálně těžené borovicové dřevo, vždy
z území České republiky. Povrchové úpravy čistými oleji bez rozpouštědel jsou již na střešních oknech vyzkoušené a mají své příznivce. Pro památkově chráněné objekty se nejčastěji používají dva typy oken:

Historizující střešní oknoKLASIK přivádí do podkroví téměř dvakrát více světla v porovnání se střešním oknem běžné konstrukce. Plocha skla tohoto střešního okénka je 1,8krát větší než u běžného střešního okna doporučovaného rozměru cca 60 × 60 cm. Typ Solara KLASIK vznikl
v návaznosti na vzhled dříve typického střešního výlezu, detail jeho plechování je stejně zdobný, a přitom tepelně izolační i uživatelské vlastnosti jsou zcela soudobé.
Více o historizujícím střešním okně Solara KLASIK.

Ateliérové střešní okno HISTORIK umožňuje velkoplošné prosvětlení podkroví při zachování historizujícího vnějšího vzhledu. Prosklení je členěno na malé okenní tabulky, otvíravé díly jsou výklopné a umístěné dále od sebe, navíc je možné prosklení zapustit do roviny krytiny.
Více o historizujícím ateliérovém prosklení Solara HISTORIK.

*

Další jedinečné reference najdete na www.solara.cz, projekty si můžete prohlédnout také na videích na YouTube kanále Solara a aktuality sledovat na facebooku Krásné bydlení v podkroví.

Mgr. Jakub Formánek, Solara s.r.o.

*

Referenční stavby

Střešní okna Solara KLASIK byla použita na budovách bývalé jezuitské koleje
v Kutné Hoře, v níž působí Galerie Středočeského kraje GASK.

Historizující menší střešní okna Solara KLASIK a velké ateliérové střešní prosklení Solara HISTORIK byly použity na Pinkasově paláci v Praze na Kampě. Dům se nalézá mezi Karlovým mostem, Vltavou a Čertovkou.

Atypická okna Solara KLASIK se zcela maskovaným elektromotorem, který není viditelný zvenku ani zevnitř, byla použita na historizující novostavbě nedaleko Prahy. Okna jsou oplechovaná speciální dánskou předzvětralou mědí
a osazena v precizně zpracované břidlicové střeše.