- Bydlení IQ - http://www.bydleni-iq.cz -

Velkoformátové desky XXL

S velkoformátovými dlažbami a deskami mohou architekti,
designéři a projektanti vytvořit velkorysé a reprezentativní
plochy u veřejných, ale i soukromých domů.

*

Komerční prezentace

*

Aby se mohly optimálně proměnit kreativní nápady a funkční požadavky stavitelů a projektantů, specializovali jsme se na velkoformáty a jejich odborný způsob stavby.

Využíváme zkušeností z více než 1 milionu metrů čtverečních realizovaných ploch a velkého množství významných referenčních objektů. Mnohotvárný kompletní program nabízí XXL formáty pro každý požadavek a oblast použití.

U firmy GODELMANN naleznete široké spektrum exkluzivních plošných systémů a speciálních dílů z betonu v nejvyšší kvalitě. Nejen pro soukromý sektor, ale
i pro veřejné plochy, kde je velké dopravní zatížení, nabízí společnost GODELMANN komplexní spolehlivé řešení. Zákazník si může vybrat z více než 40 různých formátů v tloušťkách od 6,5 do 20 cm.

SCADA prémiový systém s +plus

Špičková kolekce
Design SCADA pro velkoformátové dlažby a desky spojuje formu a funkci na nejvyšší úrovni. Efektní povrchy s granulovanou drtí z přírodního kamene se spojují s přesvědčivými technickými vlastnostmi. Žádný jiný XXL plošný systém dnes nenabízí tak rozsáhlé spektrum formátů.

Princip SCADA +plus znamená
+plus na stabilitě = patentovaný systém zazubení působením soudržnosti
+plus na funkčnosti = volně volitelné rozměry a optimalizované tloušťky
+plus na rozmanitosti tvorby = volně volitelný ušlechtilý pohledový beton, barevný tón a zušlechtění povrchu

Jasné vedení linií
Díky ostrohranné tvorbě rohů působí SCADA na ploše přímočaře a moderně, obzvláště u křížových spár. S těmito výraznými detaily splňujeme vysoký nárok architektů a návrhářů na kvalitu. Rozdíl objasňuje obr. 1.

Přesná rovinnost
Desky SCADA na přání kalibrujeme, to znamená broušení od spodní strany na jednotné tloušťky. A sice ještě lépe, než je požadováno s tolerancí jen ± 1,0 místo ± 2,0 mm. Výhodou jsou perfektně rovné povrchy bez nebezpečí zakopnutí o výškový přesah desky. U velkoformátů tento postup radí všichni experti. Ale pozor: vyšší rozdíly mohou být vyrovnány vibrováním pouze podmínečně.

Co charakterizuje produkt SCADA již více než 15 let
– prvotřídní kvalita pro estetické tvůrčí koncepty
– maximální volnost tvorby
– desky položeny na ploše o rozloze více než 1 mil. m2
– zhotoveny špičkovou technologií
– jen u nás: desky XXL 1,2 x 1,2 m precizní strojní výroby
– exkluzivní speciální řešení

Servis
Každý stavební úkol má své specifické technické a stylistické nároky. Využijte našeho poradenství již v prvotním stadiu plánovaní, kdy se kombinují různé formáty a systémy zazubení, dimenzují šířky spár. Zeptejte se také na optimální pohledový beton, barevný tón a ochranu povrchu.

SCADA +plus na stabilitě

Osvědčené působení soudržnosti
Ať už jde o náměstí nebo pěší zónu, dopravní plocha musí být připravena na mimořádnou zátěž např. těžkými zásobovacími nebo jinými speciálními vozy.
U SCADY tvoří distančníky na stranách oběžné zazubení s vysokým působením soudržnosti v ploše.
Vodorovné a svislé zátěže se velkoplošně rozloží na jednotlivé desky a spáry, takže se zátěž ve výsledku rozloží na celý povrch. Stabilizační systém se plně osvědčil u objektů zatížených nákladní dopravou. Samotné svazky křížových spár, které jsou vhodné jen pro pojezdové oblasti, si trvale zachovají tvar. Jako dodatečné zajištění proti posunu k systému zazubení SCADA zajistí zemní kotva VERSCHI 485/50 (pro obzvláště silně zatížené oblasti).

Do sebe zapadající systém
Distančníky je třeba použít dle formátu v 4 nebo 5cm rastru; po vyplnění spáry už nejsou viditelné. U SCADY se systémem SZ4 zajistí zazubení každé 4 cm,
u systému SZ5 v pohledovém betonu každých 5 cm. Jako u pokládky dlažeb
i zde platí: vyvarujte se pokládky beze spáry, nechejte si místo pro spárovací materiál. Využijte k tomu naše pokládací železa! Viz obr. 2.

Princip +plus
– trvale funkční integrovaný systém zazubení
– silové působení soudržnosti
– zabezpečený proti posunu
– stabilní při vysokých zátěžích
– vhodné tloušťky pro zatížení až do 20 cm
– dimenzování podle výpočetního modelu TU Drážďany
– cca 40 různých rastrových rozměrů
– nesčetně vzorů pokládky
– ušlechtilý pohledový beton z drti z přírodního kamene
– 5 druhů opracování povrchu
– rozmanité barevné varianty
– individuální objektové barvy
– na přání s hloubkovou ochranou DUROSAVE

Technika na nejvyšší úrovni desky SCADA dle DIN EN 1339
U tématu přesného dodržování rozměrů neděláme kompromisy. Proto vyrábíme SCADU mnohem precizněji, než je požadováno v DIN EN 1339 (betonové desky). Všimněte si detailů v tabulce na obr 3.

Více informací na www.xxl-desky.cz [1].