Trvale chráněné povrchy dlažeb

27.03.2012 Materiály a technologie, Podlahy, Zahrady a bazény

Hloubková ochrana DUROSAVE nenahrazuje čištění, ale stará se
o to, aby betonové dlažby a další výrobky byly vysoce odolné vůči
nečistotě, čistily se snadno a při delších intervalech.

*

Komerční prezentace

*

Oblasti použití
Dlažby a desky těžce doplácejí na skvrny po jídle a pití, motorový olej, otěr pneumatiky či nepozorně odhozený nedopalek cigarety. Čištění je namáhavé, nákladné, a přece nemůže zamezit rušivým skvrnám.

Běžné povrchy bez hloubkové ochrany
Voda a nečistota může vniknout do kapilárních struktur nechráněného betonového povrchu. Znečištění lze tak mnohem hůře odstranit než
u hloubkově chráněných povrchů.
Technologie hloubkové ochrany DUROSAVE nenahrazuje čištění. Stará se ale
o to, aby byly naše produkty vysoce odolné vůči nečistotě, přitom se mnohem snáze čistily, a to při delších intervalech. Tím technologie hloubkové ochrany DUROSAVE dlouhodobě zajišťuje atraktivitu a hodnotu ploch pro majitele, investory i uživatele. DUROSAVE je trvalou, ve výrobě aplikovanou hloubkovou ochranou pro dlažební a deskové systémy. Je vyvinuta pro různé požadavky, nabízíme dva systémy.

Hloubková ochrana DUROSAVE INTRA (DTI)
Hloubková ochrana zevnitř
Jádrový a lícní beton obdrží během procesu výroby chemicko-fyzikální trvalé zapečetění zevnitř. Povrchy s DUROSAVE INTRA odpuzují tekutiny a nečistoty
a lze je znatelně snáze čistit.

Hloubková ochrana DUROSAVE EXTRA (DTE)
Dvakrát jistě – zevnitř i zvenku
Jádrový a lícní beton dostanou během procesu výroby chemicko-fyzikální trvalé zapečetění. V dodatečném náročném zušlechťovacím procesu se nanese dvouvrstvé transparentní UV-povrstvení a neoddělitelně se spojí s povrchem. Póry betonového povrchu se zapečetěním trvale uzavřou. Povrchy
s DUROSAVE EXTRA jsou chráněny před vniknutím nečistot a lze je snadno vyčistit.
Hloubkovou ochranu DUROSAVE má celá řada výrobků v našem sortimentu,
u ostatních produktů je možné DUROSAVE aplikovat od objednaného množství ≥ 250 m²/artikl (ochrana nemůže být nanesena dodatečně).

Atraktivní optika
DUROSAVE INTRA znamená čisté povrchy bez lesklého efektu. Původní betonový povrch zůstane vědomě zachován. Také aktivní hmatové vnímání
a vzhled se nezmění. K povrchům dlažeb a desek s DUROSAVE INTRA se dodatečně nechají tímto způsobem vyrobit i speciální díly, jako například lavice, dopravní maják nebo desky k ohraničení stromu.
DUROSAVE EXTRA má díky dodatečné vnější ochraně povrchu hedvábně matný lesk, který zintenzivní barevné působení produktu. Pokud je lesk na začátku hodně výrazný, redukuje se povětrnostními vlivy a přirozenou zátěží. Zůstane brilantní a dobře čistitelný povrch.

Šetrný k životnímu prostředí
Zpracovávají se samozřejmě pouze suroviny, které jsou 100% nezávadné pro člověka, zvířata i přírodu. Tím mohou být produkty bez váhání zpracovány, používány a zlikvidovány také z ekologického hlediska.
Dlažby a desky v nejrůznějších zpracováních povrchů jsou na objednávku realizovatelné v obou technologiích hloubkové ochrany DUROSAVE.

Upozornění k produktům povrstvených DUROSAVE EXTRA
– Manipulace: produkty povrstvené hloubkovou ochranou DUROSAVE EXTRA musejí být chráněny před mechanickým poškozením povrchu při přepravě, meziuskladnění nebo pokládce. Použijte provazy, které jsou v balíku, abyste ochránili povrch před vnějšími vlivy, jako je náraz nebo otěr. Chraňte produkty do začátku pokládky proti vlhkosti přikrytím fólií. Vlhkost v balíku může vést ke škodám na povrstvení.
– Řezání: Mají-li být desky řezány, navlhčete je předtím čistou vodou. Desky se smí řezat výhradně pomocí mokrého řezu (flex). Po řezání musíte desky neprodleně omýt čistou vodou. Betonový prach nebo kaše, které vzniknou při řezání, mohou vést k neopravitelným skvrnám.
– Pokládka: Doporučujeme vzdát se nanášení nevázaného spárovacího materiálu a doporučujeme místo něho použití částečně tuhých, flexibilních mrazuvzdorných spárovacích materiálů bez podílu epoxidové pryskyřice (vezměte prosím na vědomí upozornění výrobce spárovacího materiálu).

Neopomeňte
Ostrohranné a špičaté předměty chraňte měkkým flexibilním plastem, gumou nebo filcem, abyste zamezili škrábancům na povrchu. V případě pochybnosti prověřte vhodnost na zbytcích či úlomcích materiálu.
Nepokládejte beton, kov a keramiku přímo na povrstvený povrch. Tím se zamezí škrábancům v povrchu a alkalické reakci, které mohou povrstvení poškodit.
Zabraňte hromadění vody obzvláště pod květináči nebo vázami. Tím zamezíte alkalické reakci, která může povrstvení poškodit.

Dodatečná péče a údržba povrchů DUROSAVE EXTRA
Skvrny vzniklé pokládkou/řezáním nebo používáním mohou být odstraněny pomocí naší speciální péče DUROSAVE EXTRA. Lehké škrábance se upraví vlivem počasí a přirozenou zátěží. Pomocí politury DUROSAVE EXTRA může být tento proces zmírněn a urychlen.
Povrstvení je odolné vůči světlu, mrazu, horku (do 400 °C) a vlivům počasí. Čisticí prostředky obsahující kyseliny a tensidy nenapadnou hloubkovou ochranu, pokud budou působit méně než 24 hodin.
Alkalické čisticí prostředky mohou poškodit nebo zmatnit povrstvení při příliš dlouhém působení (v závislosti na hodnotě ph čističe a na teplotě). Neproblematické jsou zpravidla kontaktní čas pod 2 hodiny, a to také u silně alkalických čističů.
Organická rozpouštědla, jako například benzín, terpentin, aceton, etylacetát
a nitroředidlo mohou DUROSAVE EXTRA narušit a tím, dle doby působení
a druhu rozpouštědla, zmatnit, respektive poškodit.
Prostředky se musí před použitím bezpodmínečně testovat na zbytcích nebo úlomcích produktu.
Při použití flexibilních mrazuvzdorných spárovacích hmot doporučujeme po zaspárování ihned důkladně vyčistit, abychom zamezili pevnému přilnutí nečistot. Pokud přesto zůstanou na povrchu zbytky spárovací hmoty, mohou být odstraněny například přípravkem 2K Cracker® firmy epex (dbejte návodu použití).

Zimní údržba povrchů s DUROSAVE EXTRA
Posypová sůl toto povrstvení nenarušuje. Produkty se nacházejí v souvislosti s odolností vůči mrazu a soli dle DIN EN 1339 a DIN EN 1338 v nejvyšší třídě 3, označení D. Protože tvořící se agresivní solná kaše napadá také beton už při častějším použití v průběhu let, doporučujeme omezit použití posypové soli na nejnutnější množství. Doporučujeme také používat jako posypové soli běžnou kuchyňskou sůl (natriumchlorid).
Jako jemnější posypový prostředek doporučujeme pro plochy povrstvené DUROSAVE EXTRA posypový písek. Příliš hrubý drcený materiál může vést ke škrábancům na povrchu, které sice neomezí použitelnost a účinek tohoto povrstvení, mohou ale ovlivnit optický vzhled.

Standardní sortiment s hloubkovou ochranou DUROSAVE EXTRA skladem

  • CASADO
  • TIARO
  • VERDANO
  • BERLÍNSKÁ DESKA PLUS

Standardní sortiment s hloubkovou ochranou DUROSAVE INTRA skladem

  • NOVOLINE plný schod
  • NOVOLINE zeď

Foto Godelmann