Ekologické dlažby

19.04.2013 Materiály a technologie

Ochrana životního prostředí nespočívá jen v úsporách energií,
ty jsou pouze jedním z mnoha hledisek. Dobrému hospodaření
s vodou napomáhají ekologické povrchy venkovních ploch.

*

Komerční prezentace

*

Řešení problematiky životního prostředí se stalo jedním z ústředních témat naší doby a přední firmy vyrábějící stavební materiály zaměřují vývoj svých technologií právě tímto směrem.
Principem rozumného hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaném prostředí je napodobit v maximální možné míře vodní režim volné krajiny. Přirozený koloběh zajišťuje částečné odpařování povrchové vody, a především vsakování dešťové vody do půdy, kde se pronikáním vrstvami zeminy filtruje
a zásobuje podzemní vody.
V zastavěném území ale více než 70 % povrchové vody odtéká do kanalizace; rychlé odvodnění nepropustných zpevněných ploch způsobuje stále více ekologických i ekonomických problémů. Hladina podzemních vod se snižuje, do vodních toků je splavováno stále více nečistot a přívalový nebo vytrvalý déšť je velkou zátěží i pro kanalizace, vede pak k lokálním povodním. Pro trvale udržitelné vodní hospodářství jsou proto velmi důležité ekologické dlažby, které umožní srážkové vodě prosakovat do půdy.
Pro zákonodárce mnoha zemí se hospodaření s dešťovou vodou stalo prioritou. Ekologické plošné systémy představují hospodárná opatření oproti dodatečným investicím do zařízení pro odvodnění. Ekologické dlažby minimalizují odtok vody, zvyšují kvalitu spodní a povrchové vody, a nabízejí tak i nejlepší podmínky pro majitele pozemků, kteří chtějí snížit, případně prominout poplatky za srážkovou vodu. Povinnost platit za odvod dešťových vod do kanalizace mají až na pár výjimek všichni majitelé nemovitostí, ve kterých je prováděna podnikatelská činnost. Komunální stanovy v Německu už použití ekologických dlažeb u poplatků zohledňují, v našich podmínkách půjde o jednání mezi obcemi a majiteli pozemků. Jisté však je, že v příštích letech budou normy EU propustné dlažby vyžadovat.

*

Společnost GODELMANN pod značkou ECOSAVE trvale vodopropustný nabízí dlažební systémy, kterými mohou být zpevněny plochy u všech typů objektů, od průmyslových areálů s velkou zátěží dopravy až po obytné zóny
a malé soukromé plochy. Ve všech oblastech stavitelství se vodopropustné systémy z betonu osvědčily jako ekologicky smysluplné zpracování dešťové vody s filtrováním a vsakováním. Vysoká kvalita produktů je založena na dlouhodobých aktivitách v oblasti vědy a výzkumu. Na základě bohatých zkušeností již od roku 1969 tato společnost své produkty stále vyvíjí, problematice životního prostředí věnuje velkou pozornost.
Produkty GODELMANN s označení VTS (dlažby GEOSTON protect a DRAINSTON protect) navíc prokazatelně splňují nejvyšší měřítka Německého institutu pro stavební techniku. Se značkou VTS – všeobecné technické schválení – získají města, obce, projektové kanceláře i soukromí stavitelé konkrétní argumenty pro použití vodopropustných dlažebních systémů s trvalým filtračním účinkem.

*

Srážková voda může na ekologických dlažbách prosakovat do podloží přes spáry, otvory v kameni, nebo přímo přes porézní kámen, a může se částečně
i znovu odpařovat. Dlažba „protect“ tvoří s podložím a spárovacím materiálem ucelený systém. Pro správnou a trvalou funkci je nezbytně nutné použít certifikovaný materiál, který je součástí systému. Dlažba se nesmí kombinovat s jiným materiálem, jinak ztratí svou účinnost.
Podle charakteristiky požadavků nabízí společnost GODELMANN svým zákazníkům vhodný ekologický povrch pro vodopropustné plochy ze široké palety produktů.
Velkou rozmanitost formátů a tloušťky 8, 10 i 12 cm poskytuje například dlažba APPIASTON. Zatravňovací díly SCADA nebo TETRAGO odvodňují plochu spárami a mohou se kombinovat také s dalšími dlažbami, zatravňovací díly GREENSTON navíc charakterizuje 60% podíl vegetační plochy. Jednoduchou pokládkou se vyznačuje zase TRÁVNÍKOVÁ MŘÍŽ, po které při tloušťce 12 cm mohou projíždět i nákladní automobily.

*

Nejvyšší kvalitu nabízejí systémy GEOSTON protect a DRAINSTON protect, které jsou společností GODELMANN patentovány. Zde se nejedná pouze
o propouštění vody z povrchu do půdy, ale voda znečištěná např. těžkými kovy, chemikáliemi  či olejem se současně filtruje, a tím i čistí. U dlažby GEOSTON prosakuje srážková voda přes porézní strukturu, jako filtrace přitom působí povrchová vrstva MICRO. Dlažba DRAINSTON umožňuje odvodňování systémem horizontálních a vertikálních kanálků, výkonnou a regenerovatelnou filtrační funkci zajišťuje geoCLEAN. Testovaný systém DRAINSTON protect nachází širší uplatnění než tradiční ekologické dlažby. Je vhodný i pro těžkou kamionovou dopravu, přitom pro atraktivní vzhled jemně pórovitého pohledového betonu v rozmanitých formách a barvách se může využít také na plochách s velmi náročnými požadavky na estetický vzhled. Nejvyšší hodnotou je ale skutečnost, že je mimořádně šetrný k životnímu prostředí.