Salon dřevostaveb 2011

28.02.2011 Architektura

Od čtvrtka 24. února do neděle 27. února proběhl na pražském Výstavišti už 6. ročník Salonu dřevostaveb. Výstavu třiceti realizovaných dřevostaveb doprovázely filmy, diskuze a přednášky.

Výstava současné architektury

Salon dřevostaveb je určen všem zájemcům o moderní dřevostavby z řad odborné i laické veřejnosti. Nesoutěžní přehlídka třiceti dřevostaveb ukazuje, že dřevostavby zdaleka nejsou jen roubenky z minulých staletí a pro naše kraje cizorodé sruby, nebo jejich repliky, které v moderním věku nemají logické opodstatnění. Stavby ze dřeva mohou naopak prezentovat velmi kvalitní současnou architekturu se všemi znaky moderního bydlení a využitím nejnovějších technologií.

Dřevěné konstrukce se nejčastěji spojují s nízkoenergetickými a pasivními domy, protože právě tato technologie výstavby umožňuje nadstandardní zateplení, aniž by se zvětšila zastavěná plocha, anebo zmenšila užitná plocha interiéru. Tloušťka obvodové stěny se totiž téměř rovná síle vrstvy tepelné izolace.

Z pohledu ekologie je nezanedbatelný fakt, že dřevo patří k obnovitelným materiálům a dřevostavby znamenají úspory energie nejenom při provozu stavby, ale už při výrobě použitých stavebních materiálů. Navíc vyrůstání dřeva (stromů) znamená odbourávání škodlivého CO2 a obohacení ovzduší kyslíkem. Dalším argumentem pro použití dřeva na domech pro bydlení je vytvoření vhodného mikroklimatu v interiéru, jeho příznivý vliv na psychiku člověka a zdravotní nezávadnost.

Současné způsoby zpracování dřevěných konstrukcí téměř eliminovaly nepříjemné vlastnosti dřeva, především jeho tvarové změny vlivem vlhkosti. A při dodržení zásad správné výstavby se nemusíme obávat ani krátké životnosti. Pokud má dřevo možnost provětrávání, poměrně dobře snáší i povětrnostní vlivy – déšť, sníh a teplotní změny.

Doprovodný program

Salon dřevostaveb doprovázely i další akce pro odbornou i laickou veřejnost: přednášky, diskuze, promítání filmů.  Vystavené stavby v pátek odpoledne prezentovali samotní autoři (přednáška Mozaika dřevostaveb), v sobotu dopoledne proběhla přednáška Ozvěny budouc­nosti, na které začínající archi­tekti Ondřej Chybík a Ondřej Mundl představili dřevostavby ve svých projektech oceněných v soutěžích. Po obědě se do diskuze s architekty Patricií Taftovou, Van Jarinem, Ondřejem Chybíkem a Pavlem Horákem mohli zapojit i návštěvníci Salonu.

S následující přednáškou přijela rakouská architektka českého původu Patricie Taftová, která svou profesní dráhu začala ve vídeňském ateliéru George W. Reinberga, průkopníka nízkoenergetických zásad při navrhování staveb. Přednáška představila dřevostavby moderní rakouské architektury v méně známé poloze – při výstavbě vícepodlažních domů (bytové domy, domy pro seniory, mateřské školy) nebo při obnovách domů starší obytné zástavby.

Sobotní doprovodný program završila přednáška norského architekta Einara Jarmunda, který představil práce ateliéru Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter. Přehlídka jejich dřevostaveb ukázala, že norská architektura má dřevo hluboko ve svých kořenech, ale dokáže ho používat ve zcela soudobých souvislostech a v moderním tvarosloví. Obě přednášky a některé stavby Salonu představíme podrobněji v následujících článcích. Tři z vystavených staveb jsme na našich stránkách už publikovali (viz související).

Ročenka dřevostaveb

Ročenka dřevostaveb prezentuje slovem, fotografiemi a většinou i výkresovou dokumentací všech třicet domů letošního Salonu dřevostaveb. Záměr publikace vystihuje úvodní slovo architekta Pavla Horáka:

Architektonická scéna moderních dřevostaveb se v České republice za poslední roky výrazně proměnila. Na tuto proměnu reaguje jak Salon dřevostaveb, tak také tato malá knížka – Ročenka dřevostaveb, která již šestým rokem systematicky tuto scénu mapuje. Vzhledem k tomu, že kvalitních staveb ze dřeva neustále přibývá, byli jsme nuceni pro letošek formát Salonu i Ročenky dřevostaveb omezit na třicet staveb. Z toho tři byly poprvé vybrány za hranicemi, ale z různých hledisek nemají k Česku daleko. Poprvé tak publikujeme stavby z Česka, ale i ze Slovenska a Rakouska.

Tímto překročením dnes již víceméně pomyslných hranic naznačujeme další vývoj Salonu. Také bychom rádi ukázali srovnání nejen naší, ale i středoevropské architektury dřevostaveb. Věřím, že tím zahajujeme novou tradici.

I když vím, že nic netrvá věčně, přeji si, aby pozitivní trend jak v množství, tak v kvalitě „salonních“ staveb neustával. Architektům přeji mnoho dobrých nápadů, investorům dobré architekty a vám, čtenářům ročenky, příjemné počtení. Zároveň děkuji všem, kteří Salon dřevostaveb podporují a podílejí se na jeho vzniku.

Pavel Horák, ředitel Salonu dřevostaveb

Ročenku dřevostaveb můžete zakoupit na webové adrese:
http://www.salondrevostaveb.cz/cz/bookshop/rocenky/

*

Připravila Věra Konečná
Foto z Ročenky Helena Bezecná, Martin Zeman, Petr Štos, Robert Žákovič, Radim Václavík, Bruno Klomfar, Martin Čeněk, element-design, Tomáš Dvořák, mixage, Studio Toast, Jan Kuděj, Jan Bradáč, Lina Németh, Václav Zahradníček, Andrea Thiel Lhotáková, Aleš Kubalík, Ester Havlová, Ján Škotta, Vavřinec Menšl, Jan Forman, David Maštálka