Přístavba mateřské školy Velká Bystřice

23.08.2018 Architektura

Michal Sborwitz, Marie Sborwitzová, Karel Prášil
/ Hmota novostavby je přízemní s mírně zkosenou pultovou střechou. Herny a jejich zázemí tvoří blok vsazený do obálky obvodové zdi.

*

Architektonické řešení přístavby vychází se z kontextu místa a provozních požadavků investora. Hmota novostavby je přízemní s mírně zkosenou pultovou střechou. Nejnižší část budovy přiléhá k proluce rovnoběžné
s opěrnou stěnou na východní straně pozemku. Směrem do zahrady je otevřena západní strana přístavby zdůrazněná loubím. Loubí tvoří zároveň nenásilný přechod prosklené části heren a ložnic do zahrady. Vzhledem
k lehce sklonitému terénu pozemku v severozápadní části je plynulý výškový přechod mezi vstupní lodžií, loubím a zahradou vyrovnán zatravněnými stupni.

Herny a jejich zázemí tvoří blok vsazený do vnější obálky obvodové zdi. Obvodové zdi jsou členěny svislými okenními otvory, prosklenými stěnami anebo úplně perforovány vstupní lodžií a loubím.

Celkové provozní a dispoziční řešení je založeno na propojení rekonstruované stávající budovy s přístavbou dvou oddělení. Součastně je umožněn samostatný vstup do nové budovy a přímý vstup na zahradu. Na vstupní lodžii navazuje zádveří a blok zázemí – šatny zaměstnanců, dětí, umývárny dětí.
V centru dispozice je umístěna hala, ze které je chodbou a proskleným krčkem přístupna stávající budova a rovněž herny.

V interiéru jsou provedeny podlahy chodeb, heren a šaten z jednobarevného linolea. Umývárny a WC jsou obloženy bílým keramickým obkladem a dlažbou. Stěny a stropy jsou potaženy tenkovrstvou omítkou. Stěny vestavěného bloku jsou obloženy deskovinou, případně vestavěným zařízením a vše je opatřeno krycím nátěrem šedého odstínu. Dveře a okna jsou zhotoveny z europrofilů.

Obvodová zeď je obložena dřevěnými smrkovými palubkami svisle kladenými. Fasádu heren tvoří eurookna a deskovina povrchově upravená krycím lakem šedého odstínu.

Autorská zpráva
Foto Zdeněk Sodoma

*

*

*