Moderní dřevostavby v Norsku

22.09.2020 Architektura

Tradice dřevostaveb má v Norsku kořeny hluboko v minulosti, obyvatelé logicky využívali dostupnost kvalitního dřeva.

*

Už v raném středověku se po celém Norsku stavěly dřevěné kostely na pilířích zapuštěných do země, do dnešní doby se zachovalo 28 roubených kostelů, které představují důležitý příspěvek ke světovým dějinám architektury. Roubený kostel v Urnesu je zařazen do seznamu světového dědictví UNESCO. Také tradiční norské farmy sestávaly z řady dřevěných budov různých velikostí a funkcí. Další charakteristickou formu dřevostaveb, které ve středověku vyrůstaly podél pobřeží, představují rybářské domky. Celé centrum Rørosu i Bryggenské přístaviště bylo zařazeno na seznam světového dědictví.

Také dnes je řada nových budov v Norsku postavena ze dřeva, norští architekti mají tento materiál stále v oblibě.

Realizace ateliéru Vigsnæs AS Arkitekter využívají dřevo jak v interiéru, tak na fasádách. Některé stavby mají dřevěnou i nosnou konstrukci, na jiných se dřevo stává doplňujícím materiálem jiných technologií. Všechny však dokazují, že v drsných severských podmínkách dokáže být dřevo ostatním stavebním materiálům rovnocenným partnerem.

Podle přednášky norského architekta Einara Jarmunda ateliéru Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter na Salonu dřevostaveb

Einar Jarmund mimo jiné představil malý dřevěný domek pro spisovatelku Cecilii Enger. Jak je patrné z fotografií, sníh leží přímo na dřevěných prvcích domu. V Norsku, kde dřevěné stavby mají dlouhodobou tradici, se ani současní investoři dřevostaveb neobávají.

*

Dřevěný domek v Askeru

Hranice pozemku, uspořádání terénu a trasa podzemního potrubí určily tvar půdorysu malého domu pro spisovatelku. Dům autoři rozdělili na dvě části – zahrádku bez zeleně a vnitřní prostor. Obě části společně vytvářejí malý soukromý svět, který je zcela oddělen od života rodiny. Pečlivé rozmístění oken na fasádě poskytuje nejenom zajímavé výhledy do okolí a dostatek denního světla, ale navíc chrání soukromí, zabraňuje přímým pohledům zvenčí do interiéru.  Velká sluneční clona na fasádě vytváří stín v ranních hodinách, kdy spisovatelka pracuje u počítače.

Podlahová plocha 16 m².

Autorská zpráva
Foto Nils Petter Dale
*

www. jva.no

*

*

*

*

*