SEFO4

 

Vážený pane ministře,

architekt Jan Šépka v roce 2009 vypracoval a v roce 2014 upravil projekt Středoevropského fóra (SEFO) v Olomouci. Stalo se tak na podnět bývalého ředitele olomouckého Muzea umění, vynikajícího historika architektury profesora Pavla Zatloukala, poté, co se profesoru Zatloukalovi nepodařilo dohodnout se s Českou komorou architektů na splnitelných podmínkách veřejné architektonické soutěže. Šépkův projekt odpovídá představám profesora Zatloukala
o muzejní instituci, která zájemcům z celého světa zpřístupní nejlepší výsledky středoevropského umění a architektury poválečné éry,
a stane se tak muzeem bez rovnocenné obdoby po celé Evropě.

Vážený pane ministře, signatáři tohoto dopisu si dobře uvědomují, že pro budovy téhož významu, jako SEFO, se mají vypisovat veřejné architektonické soutěže, jak to nyní požadujete i Vy v tomto olomouckém případě. Signatáři jsou však zároveň přesvědčeni
o mimořádné hodnotě projektu Jana Šépky a obávají se, že vypsáním soutěže bude hodnota tohoto projektu navždy ztracena. Projekt Jana Šépky plní požadavky památkové péče na kontextualitu novostavby v prostředí městské památkové rezervace a vyznačuje se nadčasovými kvalitami, kterým ani devět let od vzniku projektu a čtyři roky od jeho úprav nic neubralo na umělecké aktuálnosti. Veřejná architektonická soutěž, akce náročná na čas i na vynaložené finanční prostředky, naproti tomu nemůže zaručit výsledek stejně hodnotný.

Vyzýváme Vás proto, pane ministře, abyste na uspořádání veřejné architektonické soutěže na budovu SEFO netrval, a umožnil tak uskutečnění projektu Jana Šépky.

Prof. Rostislav Švácha, historik architektury, Praha
Prof. Mirko Baum, emeritní profesor Technické univerzity v Aachen
Josef Pleskot, architekt, Praha
Regina Loukotková, rektorka vysoké školy architektury ARCHIP, Praha
Marcela Steinbachová, architekta, předsedkyně sdružení Kruh
Prof. Jindřich Vybíral, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
Prof. Jindřich Smetana, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
Prof. Jiří David, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
Prof. Zdeněk Fránek, architekt, Brno
Prof. Petr Hájek, Fakulta architektury ČVUT
MgA. Ondřej Císler, Fakulta architektury ČVUT
Adam Gebrian, kritik a popularizátor architektury

petice

Projekt najdete na webu autora.