THERMO - víceúčelová nadkrokevní izolace

Tepelná izolace svislého obvodového pláště se předsazuje před nosné prvky - vně objektu. Z hlediska stavební fyziky se takové konstrukční uspořádání považuje za nejsprávnější řešení. To je třeba aplikovat také na střechu! Šikmá střecha s obytnými podkrovními prostorami musí splňovat jiná hlediska než neobývaná půda. Společná je pouze exteriérová hydroizolační vrstva - střešní krytina. Teprve pod touto vrstvou je to, co dělá ze střechy „pátou stěnu domu" umožňující podkrovní bydlení. Tato část střešního pláště musí plnit funkce:
  • spolehlivé pojistné vodotěsnosti
  • utěsnění proti pronikání větru
  • tepelné a zvukové izolace
Tato kritéria pláště střechy splní buď více vrstev s použitím různých materiálů vhodných pro požadavky kladené na jednotlivé funkce, nebo jedna homogenní vrstva, která splňuje uvedené požadavky na funkce pláště pod krytinou. Názor, že podkrovní prostory využívané k bydlení musí být opatřeny skladbou několika vrstev, které dobře a dlouhodobě splní výše uvedená základní kriteria, je všeobecně rozšířený. Homogenní vrstva se dosud používá v menší míře. Víceúčelová vnější izolace THERMO Klasik, Plus i Protektor jsou technologie pro jednoplášťovou skladbu střech. Tato skladba plní funkce tepelné, zvukové a pojistné hydro-izolace a vykazuje nižší počet zmrazovacích cyklů krytiny, což je rozhodující kriterium pro životnost betonových i pálených tašek. Dílce THERMO jsou vyrobeny ze stabilizovaného polystyrenu se samozhášivou úpravou, u typu Protektor je polystyren navíc vložený do speciálních vodotěsných prvků z tvrzeného PVC.

THERMO - Klasik

Nadkrokevní integrovaná izolace šikmých střech s těžkou skládanou krytinou - jednoplášťová skladba.

THERMO - Plus

Nadkrokevní integrovaná izolace šikmých střech s těžkou skládanou krytinou - jednoplášťová skladba. Součinitel prostup tepla UN pro dílce tloušťky 180 mm = 0,18 W/(m2K).

THERMO - Tetto

Universální integrovaná izolace, která se pokládá vně krovu šikmých střech, vytváří dvouplášťovou skladbu a je určená pro všechny typy krytin.

THERMO - Protektor

Universální integrovaná izolace zvláště vhodná pro dodatečné izolování a opravy špatně provedených šikmých střech s využitím stávajícího laťování, oplechování a stávající těžké krytiny (plní funkce pojistné hydro-izolace a tepelné izolace).