*

Úspěšné podniky prodávají úspěšné produkty - kvalitní produkty nejsou jedinou zárukou dlouhodobého úspěchu. K němu přispívá i spolehlivost, tradice, inovační síla, produkce s trvalou hodnotou, spokojení zákazníci a motivovaní zaměstnanci. S ohledem na výše uvedené vyrábí a vyvíjí Sto již více než půl století produkty pro stavební segment. Sto s.r.o. je dceřinnou společností Sto AG, která je celosvětovým lídrem v zateplování budov.

Technologický leader oboru

Jasným cílem vždy bylo stát se technologickým vůdcem v oboru. V době založení společnosti v roce 1955 se začalo s výrobou disperzní omítky, která přetrvává dodnes. Cíl: zachování hodnoty starých i nových stavebních objektů, ekologické a humánní utváření životního prostředí. Se zavedením prvního zateplovacího systému StoTherm Classic v šedesátých letech minulého století přišly na trh např. systémy pro energeticky úsporné stavění – dávno před první ropnou krizí, před vznikem prvních norem týkajících se úspory tepla nebo před veřejnou diskuzí o stavění šetrném vůči životnímu prostředí.

Inovativní produkty

S rozvojem speciálních produktů s významným postavením na trhu, jako je StoLotusan, StoPhotosan NOX, StoColor Climasan, StoSolar, ale i díky efektivní zpracovatelské technologii jako Sto Turbofix se stále ukazuje, že produkce nespočívá pouze v základních znalostech. A protože hodlá Sto v tomto trendu pokračovat, zaměstnává ve výzkumu a vývoji aktuálně více než 160 pracovníků.

Sto-kompetence

Sto dnes nabízí kompletní sortiment barev, omítek, izolačních systémů určených pro interiér, ale také na venkovní stěny. Díky vysoce kvalifikovaným dceřinným společnostem StoCretec, StoVerotec a dalším přidruženým společnostem vznikla celá síť systémů pro fasádu (kontaktní zateplovací systém, kazetový systém, předsazená fasáda, omítky, barvy), interiéry, akustické systémy, sanaci a ochranu betonu a povrchové úpravy podlah.

Partner pro odborníky z oblasti stavebnictví

Kromě toho, že je Sto partnerem stavbařů, je také stále více vnímáno coby poskytovatel služeb. Sto je partnerem pro odborníky z řad zpracovatelů, řemeslníků, architektů, projektantů, investorů, společenství vlastníků či družstev, a to formou technického poradenství, dodávání obsáhlých produktových informací, pořádání seminářů a školení atd.

Každý objekt, ať už se jedná o novostavbu, nebo stavbu určenou k sanaci, vyžaduje specifická řešení po stránce stavebně technické, architektonické a estetické. Sto nabízí individuální přístup, poradenství, servis a technické služby od prvního projektu objektu přes individuální řešení detailů až po komplexní návrhy materiálů a estetického ztvárnění.

V současné době má v České republice dvě centra, a to v Praze a Brně. Jednotlivým regionům jsou přiděleni obchodní poradci, kteří jsou vám připraveni poskytnout potřebné informace.