Informace o inzerci na www.bydleni-iq.cz

sjednané pro rok 2019

+

 

Princip zadávání a zobrazování reklamy
na www.bydleni-iq.cz:

Reklama na www.bydleni-iq.cz je založena na dlouhodobé účinnosti
a přímém vztahu propagovaného výrobku nebo služby k tématům
a souvisejícím článkům.

Top banner (hlavní nad lištou) a Top side banner (vedle úvodní fotografie) se zobrazují na všech stranách časopisu.

Side banner (tematický) a textový banner (s proklikem na PR článek) se zobrazují na tematicky zaměřených stranách. Zadavatel reklamní kampaně si vybere kategorii, která nejlépe odpovídá oblasti jeho zájmu. Tematický banner či textový banner s přímým proklikem na PR článek se tak zobrazí při každém otevření obsahově související rubriky.

PR články na tematických stranách poskytujeme pouze partnerům.

*

Program ročního partnerství

Hlavním bodem našeho obchodního programu je program partnerství. Slouží k navázání dlouhodobé spolupráce s renomovanými firmami (dodavateli výrobků, technologií a služeb pro architekturu) a spojení jejich značky s odbornými informacemi na www.bydleni-iq.cz.

Partnerům předkládáme také naše další projekty. Jedním z nich je např. soutěž pro studenty architektury českých vysokých škol. Šest ročníků soutěže spolu s výstavou finalistů a přednáškami architektů (doprovodný program) zaznamenaly velký zájem odborné veřejnosti.

Spolupráci našeho webu se studenty potvrzuje také účast šéfredaktorky v porotách soutěží liberecké Fakulty umění
a architektury TU (Ještěd f kleci) a Fakulty architektury ČVUT Praha (Olověný Dušan).

 

Co získáte v programu ročního partnerství?

Partneři získají celkem 5 inzercí:

  • prezentace s fotogalerií v katalogu renomovaných firem v oblasti architektury a stavitelství;
  • 2x PR článek na dobu 1 roku – bude zobrazen mezi redakčními tématy s odkazem na prezentaci v katalogu;
  • 2x banner na 1 měsíc (výběr formátu z více možností)
    s privilegovaným umístěním a zobrazením na všech stranách www.bydleni-iq.cz a s proklikem na webové stránky partnera.

Při uzavření partnerství nabízíme zdarma redakční zpracování PR kampaně, navíc slevu 25 % na inzerci nad rámec partnerství po celý rok.

Cena ročního partnerství je 39.000,- CZK.

Základní formáty reklamy a ceny bannerů:

Pro partnery sleva 25 % na další bannery nad rámec partnerství

*

Umístění jednotlivých bannerů

Top banner (hlavní) 468 x 60 px
na všech stranách časopisu:


Top side banner (postranní) 120 x 400 px
na všech stranách (kromě katalogových prezentací):

Side banner (tematický) 120 x 400 px
na tematických stranách podle zaměření firmy:

Textový banner (úvod PR článku)
na tematických stranách podle zaměření firmy:

*

Další služby

K našim partnerům zaujímáme vždy individuální postoj, který zohledňuje jejich potřeby. Podmínky spolupráce jsou tedy vždy věcí konkrétní dohody.

Více informací a spolupráce při zpracování inzerce:

Ing. arch. Věra Konečná, šéfredaktorka
T 775 143 385
E konecna.21 {at} gmail(.)com

Na spolupráci se těší tým Bydlení IQ