Villa Slavín

03.09.2015 Individuální bydlení, Rodinné domy

Josef Pleskot, Jan Albrecht, Miloš Linhart /AP atelier
/ Projekt nadstandardní vily, který kromě citlivého osazení domu do kompozice města řeší i dobré sousedské vztahy.

*

Urbanistická situace místa

Slavín, snad nejkrásnější místo pro bydlení v Bratislavě. S historií a se stále přítomnou energií. Složitý, převelice složitý terén, ne vhodný pro každý dům. Slavín je pro všechny, je součástí národní identity. Osa Kamzík – vrchol Slavínu – Bratislavský hrad je navždy silná. Privátní dům si z ní může něco odčerpat, ale nesmí ji usurpovat.

Architektonické kvality místa

Na Slavíně se již dávno usadil moderní duch. Kubické formy domů jsou zde zcela přirozené. Slavínu ale škodí příliš velké objemy.

Pro místo jsou také velice charakteristické terasy. Jejich rozmanité formy rozvádíme do nejrůznějších podob. Terasy ukrývají největší objemy domu. Na jejich střechách jsou zahrady.

Nový dům

Objemná podnož domu je zcela zasazena do prudkého svahu, a tím je úplně zakomponována do systému teras-zahrad. Část zahrady na rostlém terénu bude z velké části upravena jako vinohrad – vzpomínka na zašlou slávu slavínských vinic.

Navrhujeme rozdělení domu do dvou relativně velmi malých „pavilonků“. Dřevěné skeletové „pavilonky“ reflektují jižní expozici svahu a svojí transparentností prozrazují značnou otevřenost svých majitelů okolnímu světu. Jejich dubový předpínaný skelet vyjadřuje radost z přírodního materiálu, edukativně deklaruje vědomí důležitosti sblížení architektury
s přírodou.

Užitná plocha podzemní části 1029 m², užitná plocha nadzemní části 291 m².

Autorská zpráva

*

 

Z rozhovoru s Josefem Pleskotem o slavínské vile:

  • „Řešili jsme úpravu sousedských vztahů. Bylo mi sympatické, že v tomto ohledu klient nehleděl na vynaložené prostředky. Stejně jako to, že své hodnoty staví na pevném rodinném svazku, chce, aby jeho rodina byla dobrým sousedem.“
  • „Velikost tohoto domu neurčují pouze finanční možnosti stavebníka. To by bylo špatné. Nadmíru neutrácíme. Stavební rozsah vznikl dohodou
    o životním stylu.“
  • „Z mého pohledu musí být malá i velká stavba domu na bydlení pořád příjemná a přátelská.“
  • „Svah je prudký. Všechno, co je pod zemí, je monotematicky z betonu. Stěny, stropy, schody… K tomu se musí myslet na jemnost, takže vybereme vhodné doplňky – textilie, koberce… Z betonového soklu, který nastavuje svahu záda, vystupují dva dřevěné pavilonky. V podstatě z něj „vypadávají“ jako nějaká ňadýrka. Lehoučká, příjemná. Jde o celodřevěný skelet ze skládaných lepených trámů 40 x 40 centimetrů. Pevné výplně jsme nejdřív chtěli udělat z kamenné rovnaniny – vznikla by taková hrázděnka. Pak jsme ale přešli na kontrastnější způsob – použijeme ocelové výkovky. Koresponduje to tak
    i s metalurgickým oborem, kterým se klient zabývá.“

Časopis Koncept, Jiří Schmidt a Věra Konečná