Vila v Petřkovicích u Ostravy

29.06.2017 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavel Nasadil, Jan Horký / FAM architekti, Marek Nábělek
/ Sepětí domu s přírodou má své kořeny u prérijního domu architekta
F. L. Wrighta, jež přejala i řada významných českých architektů.

*

Náš návrh rozvádí koncept těchto vil. Při hledání pozice domu na rozlehlé parcele jsme vycházeli z mírně vydutého profilu terénu a zvolili umístění domu ve střední části pozemku tak, aby byla co nejvíce využita zahrada, sklon terénu a orientace ke světovým stranám. Přístup k domu cestou v zahradě je prostorovým zážitkem samotným. Hmotový, objemový, dispoziční
a materiálový rozvrh domu je pak logickým důsledkem jeho umístění.

Při navrhování domu do prostředí s ne příliš výrazným  přírodním rámcem, ale zajímavými výhledy jsme hledali řešení v jejich co možná největším zhodnocení a respektování. Objem domu jsme na přání klienta řešili v horizontálních proporcích, které umožňují jeho nenásilné včlenění do prostředí a intenzivnější propojení všech jeho místností se zahradou.

Vila je pojata jako kompaktní hmota o půdorysu lichoběžníka, traktovaná na pravidelné moduly svislých konstrukcí. Směr zkosení severozápadní fasády vychází ze snahy získat výhodnější orientaci ke světovým stranám, zejména
k západnímu slunci. Do takto vytvořené modulové struktury jsou vkomponovány čtyři venkovní prostory, které tvoří přechod mezi domem
a zahradou. Ke každé obytné místnosti přiléhá venkovní atrium, které je však stále chápáno jako součást obytného interiéru domu.

Materiály jsou použité ve svém přirozeném zemitém vzhledu a podporují koncept horizontální venkovské vily. V principu jsou všechny nosné konstrukce do úrovně stropu keramické, omítané přírodními štukovými omítkami. Od výšky nadpraží jsou pak veškeré konstrukce z pohledového betonu. Konstrukce
a povrchy procházejí volně z interiéru do exteriéru a naopak. Doplňují je dřevo a kov v přírodní úpravě, případně v barvách odpovídající barevnosti omítek.

Zastavěná plocha 202 m2.

Autorská zpráva
 
Foto Tomáš Balej