Vila u hřbitova

13.04.2010 Individuální bydlení, Rodinné domy

Jan Mach, Pavel Nalezený, Jan Vondrák / mjölk architekti
Rodinný dům v prudkém svahu si vytvořil zvýšený soukromý dvůr, který chrání bydlení před hlukem a navazuje na zeleň.


Situace

Pozemek se nachází v geomorfologicky složitějším prostředí. Ulice U Potůčku prochází průsmykem, který ze severní strany formuje návrší Pernštýna a na straně jižní nastupující svah 440 m vysokého kopce Nad Lomem. Mělké údolí má mírně nepříznivý vliv na dolní část pozemku, kde se během chladnějších měsíců dá očekávat stín. Převážná část pozemku v jihozápadním svahu je však velmi slunná a kromě dobré orientace ke světovým stranám poskytuje zejména v horní části nádherný výhled na Ještědsko-kozákovký hřbet a Černostudniční hřeben s oblíbenými dominantami. Na pozemku a v jeho blízkém okolí se vyskytuje hned několik velmi cenných listnatých stromů.

Lokalita novostavby je do jisté míry výzvou, úkolem je vypořádat se hned s několika neblahými okolnostmi. Místo navrhovaného domu – ulice U Potůčku – ústí na západní straně kolmo do rušné ulice Dr. Milady Horákové, která je dále na západ navíc paralelní k hlavním libereckým dopravním trasám – rychlostní silnici R35 a trati železnice.

Poloha stavby je v dobré pěší dostupnosti k historickému jádru města, které je odsud směrem na sever vzdálené odhadem necelé 2 km. Místní zástavba je nekompaktní a různorodá: tří až čtyřpodlažní bytové domy, nízké garáže a parkoviště, hřbitov, vysoké věžové panelové domy a budovy veřejného či průmyslového využití. Nová stavba by se mohla stát první vlaštovkou zajímavé, spíše zahradní stezky městské periferie.

Terasovitý pozemek je čtverec o stranách okolo 42 m a celkové výměře přes 2300 m2. Stavebně příznivý a široký jihozápadní svah nabývá na intenzitě směrem na západ, kde je skutečně velmi prudký. Zde, v samotném severozápadním cípu, shlíží do prozatím nepěkné kulisy ulice Dr. Milady Horákové. Prudký terén na západě a vizuální otevřenost této strany území nás přiměly k posunutí těžiště novostavby na východ.

Na vrcholu stráně sdílí pozemek zdi s udržovaným Pernštýnským hřbitovem (kde se mimo jiné nachází rodinný hrob zakladatelů automobilky Porsche). Na východní straně jsou nejprve kotce s výběhem a zázemím chovné stanice psů Husky; dále z kopce dolů sousedí pozemek s garážovým dvorem, jenž se do terénu zakusuje pěknými kamennými terasami. Na své jižní, snížené straně, podél ulice U Potůčku, je parcela prozatím zaplněna původním německým domem, který se nehodí pro další využití a je určen k demolici. Vstupní plocha pozemku navazuje na příjezdovou komunikaci s krásným stromořadím.

Koncepce návrhu

Navrhovaný koncept je výsledkem snahy o dobré využití pozemku s ohledem na jeho vrstevnatost a reflexi vnějších vlivů.  Dům by měl být střídmou poklonou svému místu.

Studie umístění hmot na pozemek v rámci klientova stavebního programu se postupně ustálila do myšlenky zvýšeného dvora. Dvůr se umí bránit blízkému dopravnímu rámusu, přináší soukromí a zároveň nabízí pole působnosti k libovolným aktivitám v krajině na vzduchu a slunci.

Stavba byla umístěna ve vzdálenosti cca 11,5 m od obslužné komunikace. Plocha po starém domu bude využita pro dobré podmínky vstupu do objektu. Nový sad podél východní strany nového domu doplní stráň se stávajícími ovocnými stromy směrem ke garážovému dvoru. Jihozápadní nároží novostavby rozráží svah v místě, kde začíná být prudký. Plochá část zahrady při vrcholu parcely bude ponechána bez větších stavebních úprav a umožní přístup na střechy obou kvádrů.

Tělo stavby lze zjednodušeně popsat jako dvojici subtilních kvádrů, hmoty mezi sebou ve výšce patra svírají 13 m širokou kamennou platformu, na níž se ze severu částečně rozlévá původní svah. V přízemí na jihu, poblíž obslužné komunikace, je mělce pod platformu vložena garáž a vstupní pergola.

Dispoziční řešení

Do domu se vstupuje zádveřím do velkoryse pojaté vstupní haly pro důstojné setkávání s krátkodobými hosty, odkud se stoupá do patra po přímém schodišti, podél něhož je navržena rampa pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí.

Patro je otevřeným prostorem s kuchyní a jídelnou při severní straně a sezením směrem k jihu. V obývací části s výhledem na nádvoří i do krajiny se nachází letní vstup. Konce podlouhlé dispozice jsou na obou světových stranách vyplněny ložnicemi, na jihu ložnice hostů se zázemím koupelny a oknem do ulice, na severu hlavní ložnice se šatnou, koupelnou a terasou nasměrovanou na východ k ovocnému sadu.

Zvýšený dvůr je nástroj volného pohybu napříč vnějším prostorem s plaveckým bazénem a zahradou, jež do dvora divoce vrůstá.

Subtilní objem západní části domu půlí 4 m široká pergola, která ukazuje blízké hřbety hor, zároveň může být posezením či krytým vstupem do letní kuchyně, sauny nebo vinného sklípku. Severní cíp tohoto křídla je zalomen a poskytuje prostor pro samostatnou garsoniéru.

Návrh počítá se zhotovením hlavních stavebních částí z litého pohledového betonu. Střecha na východní části domu je uvažována zelená s nízkou vegetační vrstvou.

Z autorské zprávy
Obrazová dokumentace autoři