Vila Stará Bělá

20.07.2011 Individuální bydlení, Rodinné domy

Radim Václavík / ATOS – 6
Vila je obrácena jižní stranou do zahrady, severní strana je mírně vypouklá – křivku umocňuje přímá linka zastřešeného chodníku.

Na počátku bylo pole bez vzrostlé zeleně. Přemýšleli jsme, jak dům zakotvit
k pozemku, který neměl žádnou historickou vrásku. Tak jsme si vrásku – křivku – nově vymysleli a k ní přidali dům a zahradu.
Objekt vytváří podélnou hmotovou kompozici na základně obdélníka, jehož podélná osa probíhá ve směru východ – západ. Podélná obvodová stěna obrácená k severu je mírně vypouklá. Křivka přechází do tvarování příjezdové cesty. V návrhu jsme křivku zdůraznili zastřiženým živým plotem, který se ale nerealizoval. Dynamickou křivku umocňuje napřímená linka vstupního chodníku, který je zastřešen stříškou zjemňující přechod z exteriéru do interiéru domu.
Obytná část v přízemí, která je řešena prolínáním jednotlivých funkčních prostorů bez oddělování dveřmi, je situována k jižní straně a je výrazně prosklená. Obytný prostor je spojen s terasou navazující na zahradu. Proti nadměrnému oslunění jsou obytné místnosti v tomto podlaží chráněny zasunutím prosklení o 1000 mm za líc objektu.
Na severní straně jsou navrženy převážně hospodářské prostory a hlavní vstup, který navazuje na krytou přístupovou pergolu a příjezd do garáže. Horní patro tvoří klidovou zónu, zahrnující ložnice, koupelny a tělocvičnu. Garáž je situována na západní straně a navazuje na hospodářskou část, vjezd je krytý předsazenou betonovou konstrukcí, která slouží i jako kryté stání.

Nosné konstrukce stavby jsou tvořeny kombinovaným nosným železobetonovým skeletem, kde příčné nosné stěny v modulu 5,5 m jsou ve dvou řadách nahrazeny příčnými betonovými rámy, tj. betonovými sloupy a průvlaky. Vzhledem k průběžným okenním otvorům jsou nosné konstrukce fasádních zdí rovněž vytvářeny jako monolitický tyčový skelet. Obvodové zdivo Porotherm je z venkovní strany zatepleno a opatřeno fasádním dřevěným obkladem. Výplně otvorů: hliníková okna s izolačními dvojskly, vchodové dveře atypické prosklené, vnitřní dveře atypické, dýhované bezfalcové do obložkových zárubní.

Sadové úpravy Lubomír Rychtar, zastavěná plocha 210 m², celková užitná plocha 327 m².

Autorská zpráva
Foto
Radovan Šťastný, Jana Labutová a Jiří Vaněk

*

*

*

*

*

*

*

*