Vesnický dům

04.04.2019 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavlína Weissová, Jiří Weiss / W ǀ ARCH
/Dům svojí typologií, čistou hmotou a proporcí navazuje na stávající vesnickou archetypální formu a začleňuje se do okolí.

*

Dům se nachází na jižním svahu v centrální části malé obce, v těsné návaznosti na chráněnou krajinnou oblast Český kras. Majitelovým přáním bylo navrhnout rodinný dům o dispozici 4kk s garáží. Umístění domu určuje samotná orientace jižně svažitého pozemku.

Vzhledem k tomu, že pozemek se nachází v CHKO, návrh domu vychází z požadovaných regulativů. Je navržen dvoupodlažní rodinný dům se sedlovou střechou. Hřeben je rovnoběžný se svahem a se stávající přilehlou komunikací, která lemuje pozemek ze severní strany. Zde je rovněž situován vstup
a vjezd.

Dům svojí typologií, čistou hmotou a proporcí navazuje na stávající vesnickou archetypální formu a začleňuje se do okolí. Dům je zasazen do svahu, při jižní fasádě domu je navržena terasa, která propojuje obývací pokoj situovaný
v 1. NP s pobytovou zahradou. Z důvodu většího výškového rozdílu je terasa navržena jako dvoustupňová. První výškový stupeň je v přímé návaznosti na obývací pokoj, druhý stupeň je umístěn na vyrovnaném terénu, kde je situována pobytová terasa s venkovním sezením a grilem. Obě úrovně terasy jsou propojeny pomocí schodiště. Prostor pod horní terasou slouží jako sklad dřeva a venkovního nábytku.

V přízemí je navržena vstupní hala se schodištěm a WC, obývací pokoj
s kuchyňským koutem.  Obytný prostor je propojen s exteriérem pomocí francouzského okna. V rámci přízemí je rovněž umístěna garáž s dílnou.

Druhé podlaží je koncipováno jako ložnicové křídlo – tři samostatné ložnice
s koupelnou a WC. Hlavní okenní výplně osvětlující dětské pokoje a ložnici jsou situovány ve štítech domu. Konstrukčně je dům navržen jako zděný na železobetonové základové desce. Kolem vybraných oken je navržena okenní šambrána – prvek používaný tradičně ve vesnickém tvarosloví a novodobě převzat a modifikován.

Plocha 727 m2, zastavěná plocha 107,5 m2.

Autorská zpráva