Rodinný dům Zdiby

20.02.2017 Ekologie, Individuální bydlení, Rodinné domy

Martin Řežábek / INBLOK architekti / Archilab
/ Nízkoenergetický dům v satelitní zástavbě typových domů se jižní stranou obloženou modřínovými prkny obrací do zahrady.

*

Rodinný dům stojí na nové parcele nad obcí Zdiby. Pozemek je poměrně malý, obdélníkového tvaru s kratšími stranami směrem do komunikací, delší strany sousedí s ostatními stavebními parcelami. Orientace pozemku v podélné ose je západ-východ. Samotný pozemek i jeho okolí je bez vzrostlé zeleně. Jedná se o typickou satelitní parcelaci bez zájmu o vytvoření veřejných prostranství
a těžišť území, chybí orientační body. Těmi jsou zatím jednotlivé domy stavěné na rovině, stavební uzávěra na okolní pozemky zástavbu ještě zpomalí. Charakter okolních domů je různorodý, vesměs se jedná o typové projekty nevalné úrovně bez možností reakce.

Investorem byl předložen středně velký stavební program pro čtyřčlennou rodinu. Na malý pozemek bylo zvoleno dvoupodlažní řešení s umístěním domu k severní hranici pozemku a otevřením zahrady na jihozápadní straně. Jižní fasáda obrácená do zahrady je plně obložená modřínovými prkny bez povrchové úpravy, které časem získají stříbrný odstín. Z fasády předstupuje bílé těleso balkonu. Původní koncepce počítala s instalací posuvných zastiňovacích panelů opatřených solárními kolektory. Z toho vyplývá velikost
a umístění okenních otvorů. Toto řešení bylo v průběhu stavby změněno na vnější žaluzie vestavěné do dřevěné fasády. Garáž stojí samostatně, s domem je propojená palubou přístupové cesty. Střechy obou staveb jsou v mírném spádu. Horní patro domu má rovné zastropení v celém rozsahu.

Přízemí dominuje obytný prostor s jídelnou a kuchyní. Odsud vede schodiště k ložnicím v patře. Zde jsou dvě nezávislé části propojené průchozí koupelnou nebo hlavní ložnicí s balkonem. V závěru horního patra je pracovna přístupná druhým schodištěm ze vstupní části domu.

Konstrukčně se jedná o stěnový nosný systém z tepelně izolačních tvárnic s betonovou stropní deskou a dřevěným krovem střechy. Příčky jsou z keramických tvarovek. Sádrokarton je použit pouze na zaklopení krovu střechy. Stavba je dále izolována 15 cm minerální vaty. Zasklení je z izolačních trojskel. Jedná se o nízkoenergetickou stavbu, vytápění je centrálním větracím přístrojem s rekuperací tepla, tepelným čerpadlem a přídavným elektrickým vytápěním. Nadměrné tepelné zisky regulují automatické vnější žaluzie.

Plocha pozemku 841 m2, zastavěná plocha 127,4 m2 (+38,6 m2 garáž), užitná plocha domu 198,6 m2.

Autorská zpráva
Foto Martin Řežábek

*

*

*

*

*