Rodinný dům ve Zlíně

01.02.2019 Individuální bydlení, Rodinné domy

Michael Hofman
/ Dům se obrací zády ke svahu s chatami a vytváří si soukromí s výhledy do údolí Dřevnice a na louku zakončenou vzrostlými stromy.

*

 

Nízký průlet nad loukou

Dům stojí na svažité louce obepnuté pásem stromů. Zděná, omítaná pevná část domu vyžadovala jen malé terénní úpravy a je s pozemkem srostlá.  Dřevěná část je naopak velmi lehká, levitující, rychlá, mechanická „nad loukou jen prolétá“.

Hektarový pozemek je na okraji Zlína, jeho východní rovinatou část porůstá habrový hájek a západní, luční část se zvedá do prudkého svahu končícího zeleným pásem mohutných stromů. Tento pás pak pokračuje a obepíná louku
i ze severu. K jihu se otevírají krásné pohledy na protější svahy zvedající se od řeky Dřevnice. Nevýhodou pozemku je přítomnost mnoha chat na protějším východním svahu.

Dům tvoří dvě hmoty; zděná obsahuje dole vstup, garáže a zázemí domu, nahoře obytný prostor a část ložnice. Druhou hmotou je lehký dřevěný hranol, který je situován tak, aby kryl výhledy z chat a na chaty. Tím, že je nesen sloupy, nezabraňuje výhledu z terasy na habrový hájek. Hranol na jihu obsahuje prostor dětí a na severu koupelnu hlavní ložnice. V místech průniku se zděnou hmotou jsou v hranolu dvě niky,  v jedné je část kuchyně, ve druhé část hlavní ložnice.

Místo samé, okolní krajina a výhledy jsou samy dostatečně poutavé, proto vnitřní prostory mohou být klidné, odvádějící pozornost spíše ven.

Současná architektura ve Zlíně často řeší otázku formy „retrofunkcionalisticky“, nebo naopak zcela bez historického kontextu. Dům nad loukou některými prvky na baťovskou etapu architektury odkazuje – střídmými tvary, sloupy v pravidelném rastru, prostory, které se spokojí s kubickými proporcemi. Tato návaznost je vyjádřena ještě v jiné formě, možná mnohem silnější. Klient je selfmademan a zdálo se vhodné otisknout jeho osobní historii do domu a propojit ji s historií města tím, že bylo citováno jedno konkrétní místo z ikonického baťovského mrakodrapu. Jde o dýhou obkládanou chodbu v 8. etáži, ta se nově zjevuje jako chodba v dřevěné části domu, též nesená na sloupech ve čtvercovém rastru.

Návrh vznikl rychle, dům se stavěl dlouho. Klient, perfekcionista, nakonec například dřevěný obklad montoval sám. Vyjádřením vzájemného respektu klienta a autora je i to, že vnitřní vybavení domu bylo z části ponecháno na klientovi, v zájmu jeho absolutního ztotožnění se s domovem.

Autorská zpráva
Foto Ivan Bárta, www.ivanbarta.com

*

*

*

*

*