Rodinný dům ve Vráži u Berouna

18.04.2019 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavel Hnilička, Marek Řehoř / Pavel Hnilička architekti
/ Dřevostavba v prudkém svahu s výhledem do údolí využívá k pobytu venku salu terrenu a rovnou zahradu v zářezu svahu.

*

Dům jsme usadili na prudký jižní svah s výhledem do údolí Loděnice. Aby bylo možné místo obývat, vytvořili jsme mu rovinu. Navrhli jsme proto dům se salou terrenou (krytou terasou), která umožní pobývat venku pod střechou
s nádherným výhledem do údolí a která zároveň navazuje na zářez do svahu.

Objem domu jsme zvolili úzký a dlouhý a umístili jej přirozeně podél svahu. Prudký svah jsme vyrovnali soklem – tj. opěrnými zdmi tvořícími sklep domu.

Sokl domu je proveden z betonových tvárnic s kamenným obkladem
z gabionových košů. Horní stavba je kompletně dřevěná a opláštěná vodorovně kladenými hoblovanými modřínovými prkny. Sedlovou střechu kryje tzv. česká šablona na koso.
Půdorys domu je navržen v modulu 4,8 m. Je členěn do tří polí. Směrem na jih jsou orientovány hlavní obytné místnosti, směrem na sever místnosti obslužné. V suterénu se nachází garáž, vstupní hala, sklad a technická místnost. V přízemí je umístěna kuchyň a hlavní obytný prostor v přímé návaznosti na krytou terasu a zahradu. V patře jsou soukromé pokoje
a koupelny.

Zastavěná plocha 103,7 m², hrubá podlažní plocha 278,9 m², čistá užitná plocha 220,6 m², obestavěný prostor 931 m³.

Autorská zpráva
Foto Pavel Hnilička