Rodinný dům ve Veliši

13.12.2009 Individuální bydlení, Rodinné domy

David Kraus, Vladimír Kraus / Studio Architektura
Koncepce venkovského domu vychází z jednoduché dětské představy, jak vypadá dům. Inspirací se stala kresba autorovy dcery.

Rozsáhlý sad na venkově. Základní koncepcí domu je sestava dvou archetypů domu se sedlovou střechou. Dvojice objemů, jež se navzájem doplňují a jsou vůči sobě v kontrastu. Přístavek garáže podobného tvarového charakteru – lehká otevřená konstrukce s mírným sklonem střechy – doplňuje zděnou dvojici. Koncepce je naznačena v dětské kresbě. Snaha o jednoduchost, prostotu, účelnost a tradiční charakter vycházející z okolní vsi i krajiny kolem. Omítnutý dům je světem rodičů, cihelný dům patří dětem, rodina se potkává v obývacím prostoru, který je prosvětlen ze všech čtyř světových stran.

Výše uvedené řešení vytváří otevřenou členitou formu s rozličnými zákoutími a prostory kolem domu, které jsou otevřeny do sadu kolem. Dům je umístěn v pocitovém těžišti pozemku, z tohoto místa je vidět na věž kostela, lze z něj přehlédnout sad a je z něj vidět na blízkou historickou rozhlednu.

Podlažní plocha 280 m2.

Autorská zpráva

Foto Filip Šlapal

Kresba Dominika Krausová

*

*

*

*

*

*

*

*


*

*

*

*

*

*