Rodinný dům ve svahu

18.10.2012 Individuální bydlení, Rodinné domy

Andrea Jašková, Ondřej Lipenský
Rodinný dům s pobytovými stupni představuje alternativu k tradiční typologii bydlení. Obytný prostor může mít i jiné podoby.

*

Téma
Ideální svah jako výchozí bod pro úvahy nad tradičním rodinným bydlením.
Je dělení na denní a noční zónu stále aktuální? Nedaly by se vztahy v rodině naopak posílit větší provázaností jednotlivých prostor?

Koncepce
Rodinný dům s pobytovými stupni představuje alternativu k tradiční typologii bydlení. Obytný prostor může mít i jiné podoby, než je klasický rodinný dům dělený na společné a individuální prostory. Příklady můžeme najít po celém světě (Japonsko), ale existují i u nás (lidová architektura). Jeden obytný prostor sdružuje obyvatele domu během celého života. Náš návrh vytváří podobné prostředí přizpůsobené potřebám současného člověka.

Architektura
Tvar objektu vychází přímo ze sklonu pozemku. S výjimkou ložnic chráněných skleněnými příčkami a závěsem jsou jednotlivé vnitřní funkce odděleny pouze výškově. Každé náleží jeden stupeň. Celý prostor se dá přehlédnout od krytého parkovacího stání v horní části objektu až po terasu zcela dole. Podél jedné z nosných stěn je vsazena skříň s obslužnými funkcemi – WC, koupelna, knihovna, krb, spíž atp. Při druhé stěně jsou schůdky propojující jednotlivé podesty. Řešení umožňuje postavit obdobný dům na jakémkoliv jiném svahu jednoduchým navýšením nebo snížením podest.

Provoz
Před vstupními prostory objektu je možné zaparkovat dvě auta. Ve skříni podél parkovacích stání se skrývá kotelna a úložné prostory pro zahradní náčiní. Za vstupní platformou se nachází ložnice dětí a rodičů. Skleněné stěny se závěsy poskytují dostatek soukromí při zachování transparentnosti celého prostoru. Za ložnicemi se nachází kuchyň. Linka je volně umístěna v prostoru,
a stává se tak centrálním bodem, kolem kterého se odehrává každodenní život rodiny. Z této platformy je přístupná i koupelna umístěná ve vestavěné skříni. Na nižších platformách následují jídelna a obývací prostory ústící na terasu. Dům je jeden velký otevřený prostor s průhledy do krajiny.
Světlo se do objektu dostává velkými koncovými okny, ale i stropními okny umístěnými nad kuchyní a obývacím prostorem. Koupelna, dětská lůžka
a toaleta mají vlastní okna v boční fasádě. Otevřený prostor funguje jako „komín“. Prostorem stoupá vzduch, a zajišťuje tak přirozené větrání.

Konstrukce
Objekt je založen na odstupňovaných betonových pasech překrytých betonovou deskou. Ta tvoří jednotlivé platformy. Na bocích jsou dvě nosné stěny vyzděné z tvárnic Porotherm 40 EKO+Profi DRYFIX. Stěny jsou v úrovni střechy spřaženy železobetonovým věncem. Nosný systém střechy tvoří ocelové I profily zateplené minerální vlnou. Dům je z vnějšku pokryt skládanou krytinou – černým eternitem. Podlaha interiéru je šedá betonová stěrka, stěny jsou omítané, bíle natřené. Nábytek je z překližky.

Autorská zpráva