Rodinný dům ve Skoroticích: Pentagon

27.06.2018 Individuální bydlení, Rodinné domy

Jana Fischerová, Martin Chlanda, Michal Rouha / Povětroň
Navržený dům je s okolím ve smíru, ale zároveň si vytváří svůj vlastní nerušený svět – „dům jako pevnost, uzavřen do sebe“.

*

Koncept
Při prvotních úvahách nad řešením rodinného domu na okraji města nám vyvstaly zásadní otázky ohledně lokality pozemku. Jak by měl takový dům vypadat a jaké hodnoty reprezentovat? Jaký vztah dům zaujme ke svému okolí, které v nás budí dojem sídelní kaše se všemi z toho vyplývajícími neduhy? Jakou formu zvolit, aby dům nabízel reprezentativní, noblesní výraz, a zároveň nepůsobil v území nepatřičně?
Při hledání odpovědí v nás postupně sílil názor důsledně se vymezit vůči architektonicky podprůměrné úrovni okolní zástavby. Jakýkoliv „tvarový“ dialog, nebo dokonce navazování bylo pro nás v této lokalitě problematické. Nadchli jsme se myšlenkou navrhnout dům, který by byl s okolím ve smíru (koherentní), ale zároveň schopný vygenerovat si svůj vlastní (vnitřní), okolím nerušený svět jen sám pro sebe – „dům jako pevnost, uzavřen do sebe“.
Důsledné uplatňování tohoto principu nás dovedlo k výsledné formě domu ve tvaru pentagonu, který jasně podtrhuje zvolený koncept svým pevnostním charakterem, monumentalitou a jednoduchou čitelnou geometrií. Dům se tváří zvenku jako „neproniknutelná“ pevnost s jasně definovanou předvídatelnou figurou. Zevnitř je velkoryse otevřen do atria, zahrady jako středobodu celého domu, která umocňuje pocit uvolnění, klidu a soukromí. Napětí mezi vnější uzavřeností a vnitřní otevřeností domu inscenuje jeho hlavní atmosféru (prožitek).

Lokalita, pozemek
Dům je navržen v lokalitě Nové Skorotice, která leží na severozápadním okraji Ústí nad Labem, zhruba 4 km vzdušnou čarou od historického centra. Kvalitou lokality je výhled na úpatí Krušných hor a Českého středohoří.
Pozemek o rozloze necelých 1200 m2 patří do nově se rozrůstajícího území zastavěného převážně velkými rezidenčními domy. Na základě velkorysosti zastavovacího plánu a celkové poloze vůči městu se můžeme domýšlet velkých počátečních ambic města „založit novou vilovou čtvrť“. Zamýšlené založení nové čtvrti se snahou navázat na tradici městských vilových čtvrtí, jako je Klíše v Ústí anebo Ořechovka v Praze, bylo pro město významných krokem, bohužel ale nenaplněným. Lokalita se tak zařadila mezi nespočet dalších území, která nevyužila svého počátečního potenciálu. Škoda!
Stavební pozemek je situován v jihozápadním svahu v centru Nových Skorotic u Malého náměstí, které je ve skutečnosti otočkou pro autobusy městské hromadné dopravy. Díky tomuto sousedství získává pozemek nerušený, trvale nezastavitelný jihozápadní průhled na nedaleký Střížovický vrch. Na severní straně sousedí s již zastavěným pozemkem, na jižní straně je prozatím volno, podle územního plánu se zde počítá s výstavbou rodinného domu. Podélné převýšení pozemku činí přibližně 3,2 m při délce kolem 40 metrů. V nejvyšším místě pozemek sousedí s obslužnou ulicí K Rybníčku.
Dům ve tvaru pentagonu je umístěn v horní části pozemku. Ze severu je mírně natočen vůči ulici, aby tak vytvořil reprezentativní zpevněný prostor před domem, který je ponechán bez oplocení. Spodní partie pozemku je ponechána jako zahrada.

Dispoziční řešení
Dispozice domu je pevně vymezena pentagonem, který definuje jak vnější tvar fasád, tak i pevně ohraničuje vnitřní atrium s chodníkem. Obytný prostor společně s garáží je rozmístěn do tří křídel. Zbylá dvě křídla nejsou tvořena hmotou domu. Jsou formována vertikálními dřevěnými lamelami a uzavírají tak tvar pentagonu. Lamely jsou prostorově zavětrované horním ztužujícím rámem, který navazuje na hmotu domu. Mezery mezi lamelami umožňují volný průhled z vnitřního atria do zahrady a dále na Střížovický vrch. Dřevěné lamely jsou půdorysně natočeny tak, aby bránily pohledům zvenčí dovnitř, ale zároveň dovolovaly pohledy z vnitřku ven. Tímto jednoduchým principem docilujeme příjemného pocitu soukromí uvnitř domu.
Dispozice domu je založena na cestě k vnitřnímu atriu, které zaujímá ústřední roli v příběhu domu. Každý, kdo vstupuje do domu, je vizuálně naváděn touto cestou. Postupně prochází skrz hlavní obytné prostory – obývací pokoj
s kuchyní, ložnici. Čas strávený na této cestě nevnímáme jako nedostatek
v dispozici, ale právě naopak. Je to čas „kocháním se“ výhledy do zahrady
v atriu. Dalším důležitým momentem, se kterým v návrhu pracujeme, je svah pozemku, který byl pro nás od začátku výzvou. Od klienta jsme dostali jasné zadání navrhnout rodinný dům bezbariérový, bez schodů. Výškový rozdíl pozemku je řešen vnitřní rampou. Rampa zde nehraje pouze roli vertikální komunikace, je důležitá také z hlediska plynulého, ničím nerušeného prožitku z prostoru.
Vstupní křídlo pentagonu plynule navazuje na okolní terén v ulici, nachází se zde garáž pro dvě auta, technická místnost, pracovna, místnost pro hosty, hygienické zázemí a hlavní vstup se zádveřím a šatnou. Prostor závětří ze strany ulice vzniknul vyříznutím z hmoty pentagonu. Vzniklá nika (závětří) je celá obložena vodorovnými prkny.
Dispozici pentagonu jsme od začátku inscenovali ve dvou základních scénářích – pro majitele, který bude přijíždět autem a půjde domu přes garáž, a pro návštěvu, která půjde přes hlavní vstup. Cesta přes garáž, kterou jsme při prvních variantách upozaďovali, se nám postupně jevila čím dál více podstatná. Uvědomili jsme si, že z hlediska každodenního užívání hraje zásadní roli. Cestu z garáže do obývacího prostoru jsme proložili velkorysou chodbou, která se v celé své délce otevírá do zahrady. Chodba je zároveň prosklením propojena s hostinským pokojem a pracovnou (šicí místností). Míra intimity v pokojích je řešena látkovými závěsy, které si může každý shrnout/rozhrnout, jak je mu libo. Hostinský pokoj, pracovnu a chodbu od sebe oddělují nenosné příčky, které se dají kdykoliv odstranit, a vytvořit tak
v budoucnu třeba dva velké dětské pokoje.
Hlavní návštěvní vstup plynule navazuje přes prostorné zádveří do hlavního obytného křídla pentagonu, které se postupně při scházení po rampě otevírá do převýšeného prostoru s obývacím pokojem a kuchyní. Hlavní obývací prostor plynule navazuje přes velké posuvné dveře do ložnicového křídla
s vlastní koupelnou. Ložnicové křídlo je ukončeno venkovní krytou terasou
s vířivkou a grilem. Vnitřní obvod pentagonu je kryt poměrně velkým přesahem střechy. Přesah jednak brání přehřívání interiéru, zároveň krytý prostor vytváří další vrstvu v užívání domu a komfortní přístup ke kryté terase. Výškový rozdíl vstupního křídla a úrovně vnitřního atria využíváme v části prostoru pod garáží pro zahradní sklad.

Autorská zpráva