Rodinný dům v Tatenicích

13.12.2019 Ekologie, Individuální bydlení, Rodinné domy

Patrik Zamazal / MOLO architekti
Nízkoenergetický dům je tvořený dvěma přilnutými kvádry se vzájemně protisměrnými pultovými střechami.

*

Mírně svažitý pozemek se nachází na jihovýchodním svahu, uvnitř vesnické zástavby. Požadavkem investora byl malý nízkoenergetický dům s výhledem na protější kopcovitou krajinu. Výsledkem je kompaktní, hmotově, konstrukčně, funkčně a dispozičně minimalistický objekt tvořený dvěma přilnutými kvádry se vzájemně protisměrnými pultovými střechami.

V západní hmotě se nachází vstup se zázemím a technologií stavby, tři pokoje s koupelnami a malá závětrná terasa. Východní část domu je tvořena pouze obytným prostorem s kuchyní – obdoba tradiční venkovské sednice –
a oddělitelným prostorem pro domácí práce.

Konstrukce domu byla stavěna letmou montáží systémem Two by four. Fasáda je obložená deskami Cetris. Výtvarně zajímavým prvkem je vyplnění prostoru mezi pilotami místním lomovým kamenem.

Zastavěná plocha 158 m2, užitná plocha 130 m2.
Tepelná ztráta objektu je 5 kW.

Autorská zpráva
Foto Jaroslav Hejzlar

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*