Rodinný dům v Prostředních Bludovicích

24.01.2019 Individuální bydlení, Rodinné domy

Martin Náhlovský, Jan Jadrníček, Zuzana Šperlíková / Master Design
/
Polohou na pozemku získává stavba široké výhledy do okolí a velkou zahradou odděluje bydlení od ulice.

*

Dům se nachází na prostorné obdélníkové parcele s příjezdem od severozápadu. Parcela se směrem na západ mírně svažuje dolů a nabízí široké výhledy do okolí. Dům samotný je posazen na severovýchodní roh parcely, tím byla uvolněna velká západní zahrada.
Stavba sází svou architekturou na jednoduchou eleganci. Má obdélníkový půdorys tvořící hlavní hmotu domu, ze které vybíhají pouze dvě menší hmoty, a sice vyvýšený kubus nad obývacím pokojem, který zvyšuje světlou výšku hlavního prostoru domu, a dále hmota garáží. Obě tyto hmoty jsou odděleny od hlavní části domu i barevným řešením.

Hlavní hmota domu je orámována předsazenou bílou linií tvořící stínění pokojům. Na fasády domu byla použita bílá a červená omítka a velkoformátový plechový obklad. Ve všech detailech je dodrženo čisté nadčasové provedení bez ozdobných nebo zbytečně složitých prvků.

Interiér domu reflektuje stejnou filozofii a je rovněž proveden velmi jednoduše, až téměř stroze. Je přesně dělen do jednotlivých zón. Na severní straně jsou garáže a technické zázemí domu, směrem k jihu je umístěna denní zóna s obývacím pokojem a kuchyní, na ni navazuje klidová zóna s dětskými pokoji a ložnicí rodičů.
Všechny obytné pokoje nabízejí přes francouzská okna výhledy do zahrady
a dále do okolí.

Zastavěná plocha 296 m2, obytná plocha 180 m2.

Autorská zpráva
Foto Jiří Ernest

*

*

*

*

*

*

*