Rodinný dům v Praze

08.01.2020 Individuální bydlení, Rodinné domy

Alena Šrámková, Lukáš Ehl, Tomáš Koumar / Šrámková architekti
/ Dům jednoduchého kvádrového tvaru je částečně zapuštěn do terénu. Svým objemem a architektonickým ztvárněním odpovídá okolní zástavbě.

*

Pozemek má nepravidelný, přibližně lichoběžníkový tvar podél ulice. Mírně se svažuje k severovýchodu, jihozápadní část tvoří terénní val vyvýšený o 4–6 m nad zbývající část parcely.

Rodinný dům jednoduchého kvádrového tvaru je částečně zapuštěn do terénu. Má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Z východní strany je k suterénu připojena podzemní garáž, která tvoří samostatný dilatační celek.

Dům svým objemem a architektonickým ztvárněním odpovídá okolní zástavbě a plasticitě terénu. Je 6,75 m široký a 15 m dlouhý a je umístěn kolmo k ulici. Do zeleně je osazen bez větších zadlážděných ploch. Stavba slouží pro bydlení rodiny a parkování dvou automobilů.

Obvodový plášť domu je navržen z lícových cihel – klinkrů NF v přírodní barevnosti. Opěrné zdi a stěny garáže jsou z pohledového železobetonu. Okna, dveře a pevně prosklené portály ve 2. NP jsou v hliníkových rámech opatřených z exteriéru černým vypalovacím lakem (bílým lesklým lakem z interiéru). Stejnou barvu mají také garážová vrata, oplechování
z hliníkového plechu a ostatní kovové detaily. Většina prosklených oken
a dveří je vybavena vnějšími stínícími roletami.

Dispoziční řešení
Ve 2. nadzemním podlaží je umístěn otevřený obytný prostor s kuchyní, skladem a WC. V 1. nadzemním podlaží se nachází vstup a tři pokoje
s hygienickým zařízením. V suterénu je pak umístěna garsoniéra – kancelář, technické prostory a garáž pro dva automobily. K vertikálnímu propojení slouží jednoramenné schodiště u východní fasády a výtah v nároží objektu.

Nosná konstrukce
Objekt rodinného domu a garáže je navržen jako monolitická železobetonová konstrukce. Svislé nosné konstrukce tvoří obvodové železobetonové stěny tloušťky 180 mm, které zajišťují celkovou tuhost a stabilitu konstrukce. Železobetonové konstrukce objektu a garáže jsou samostatné dilatační celky.

Autorská zpráva
Foto
Rudolf Skopec – www.facebook.com

*

*

*

*

*