Rodinný dům v Praze

17.10.2019 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavel Kecek / R21 Architects
/ Jednoduchá kubická hmota se otevírá do zahrady francouzskými okny chráněnými před letním přehříváním slunolamy a žaluziemi.

*

Architektonické řešení
Zástavba nejbližšího okolí má charakter staveb rodinných domů s dvěma nadzemními podlažími nebo jedním podlažím a podkrovím v šikmé střeše. Dalšími sousedními objekty jsou jednopodlažní řadové garáže.
Navrhovaná stavba má obdobný charakter jako okolní zástavba, je řešena formou kubické členěné hmoty. Objekt je koncipován jako novostavba
v parametrech a tvarosloví nijak nepřestupující charakter objektů
v sousedství. Výška navrhovaného objektu koresponduje se stávající hladinou zástavby sousedních domů.
Členění hmoty francouzskými okny je tendenční s preferencí větších prosklených ploch směrem do zahrady. K sousednímu domu na západ, na sever a na východ ke komunikaci jsou okna plošně redukována.

Dispozičně provozní schéma
Objekt má dvě nadzemní podlaží s plochou střechou. Přízemí obsahuje obytnou část s obývacím pokojem včetně kuchyně a jídelny, samostatnou ložnici pro návštěvy (pracovnu) a hygienické zázemí. Na vstupní zádveří se šatní skříní navazuje hala se schodištěm do 2. NP. Z obývacího pokoje
a z ložnice pro hosty jsou přístupné terasy na úrovni terénu. Garáž má vstup oddělený od obytné části domu.
V patře na halu se schodištěm navazují tři ložnice se šatnami a hygienickým zázemím. Z haly a ložnice rodičů je přístupná terasa s krytou částí, z pokojů dětí se vychází na balkon.
Návrh rodinného domuvychází z požadavku zadavatele na optimální provozní a dispoziční řešení, je řešen bezbariérovým vstupem. Dispoziční řešení umožňuje pohyb osob s omezenými možnostmi pohybu, po úpravě i realizaci invalidního WC.
Obytné místnosti jsou orientovány k jihu, východu a západu, koupelny
a technická místnost na sever. Před přehříváním a oslněním v letních měsících jsou okna chráněna integrovanými vnějšími roletami, žaluziemi nebo předsazenými slunolamy.

Zastavěná plocha 127 m2, užitná plocha 220 m2.

Autorská zpráva
Foto Adam Kecek