Rodinný dům v Písnici

07.10.2011 Individuální bydlení, Rodinné domy

Martin Chlanda, Jana Fischerová / MIO architects
Tři varianty rodinného domu hledají optimální propojení pohodlného bydlení pro partnerský pár s pokoji pro návštěvy dospělých dětí.

+

Návrh rodinného domu se na základě požadavků investora zabývá více variantami. Důležité bylo nalézt možnosti, které je daná lokalita a parcela schopna akceptovat. K tomuto zadání  jsme tedy přistoupili jiným způsobem
a zkusili vytvořit varianty bydlení pro starší pár s dospělými dětmi, pro které je nutné „hostinské zázemí“.

Dům jsme na pozemek umístili tak, aby stavba umožnila co nejlépe využít optimálně orientovanou zahradu. Stavba se tedy v severní části rozpíná přes celou šíři parcely od východu k západu. Rozhodujícím momentem návrhu byl požadavek investora na relativně rozsáhlý stavební program odehrávající se v přízemí (technická část, obytná část a intimní zóna zahrnující dvě ložnice a pracovnu, bazén). Z tohoto podlaží byly vyčleněny pouze pokoje se zázemím pro hosty. Právě toto rozdělení, určitá nezávislost přízemí domu, které bude fungovat naprosto samostatně, nás inspirovalo ke hře s hmotami domu a
k vytvoření tří variant návrhu, tří způsobů, jak nakládat s prostory pro hosty. Dispozice přízemí se v jednotlivých variantách liší pouze v drobných nuancích, prakticky je stejná. Je funkčně rozdělena na tři zóny. Technická zóna obsahuje garáž, sklad sportovního vybavení, zahradní sklad a technickou místnost
s pračkou a kotlem. Obývací pokoj s kuchyní a vstupní prostory jsou součástí obytné zóny. Třetí, intimní zóna bude obsahovat ložnice se šatnou a koupelnou pro manžele, doplňuje ji pracovní kout. Zastřešený bazén je navázán kolmo na hmotu hlavního objektu na východní straně a bude přístupný jak ze zahrady, tak z koupelny intimní zóny. Bazén je navržen jako skeletová konstrukce opláštěná posuvnými tepelně izolačními panely z průsvitného makrolonu.

Varianta REPREZENTATIVNÍ DŮM

Název reprezentativní jsme vybrali proto, že tato varianta poskytuje velice komfortní prostory pro hosty v patře, a zároveň umožňuje vytvořit monumentální obytnou halu s otevřenou galerií, koncipovanou jako pokračování obývacího pokoje. Hmota celého objektu je tvořena dvoupatrovým hranolem uloženým napříč přes pozemek, s vykousnutými prostory v diagonálních rozích horního patra, které slouží jako střešní terasy
u hostinských pokojů. Konstrukce této varianty by byla zděná s betonovými stropy, případně s betonovou stěnou pro vetknutí schodiště v hale. Pro podtržení minimalistického vzhledu domu navrhujeme fasády bíle omítnuté. Okna na východní, jižní a západní fasádě by byla opatřena žaluziemi.

Varianta ORIGINÁLNÍ DŮM

Tato varianta vychází z naší prvotní představy domu jako přízemního bungalovu. Prostory pro hosty jsou situovány v suterénu v zahradě, odděleně od domu. Tím jsme dosáhli naprostého soukromí a nezávislosti pro hosty. Protože prostory pro hosty nejsou součástí domu, lze je jednoduše zazimovat a snížit náklady na provoz domu. Ložnice budou prosvětleny společným atriem. Střecha jednopodlažního domu je pilová, zuby odpovídají jednotlivým zónám. V čelech zubů jsou navrženy prosvětlovací otvory, které by interiéru poskytly příjemné horní osvětlení. I zde by se jednalo o zděnou stavbu, v tomto případě opláštěnou čedičovým obkladem.

Varianta ROZUMNÝ DŮM

Rozumný dům je úsporný a elegantní. Pokoje pro hosty jsou zde umístěny
v nástavbě nad garáží. V této variantě navrhujeme zelenou střechu s terasou nad přízemím. Konstrukce by byla obdobná jako ve variantě předchozí. Fasádu navrhujeme z lícového zdiva skládaného do plastických vzorů. Obvodová stěna horního patra propojující střešní terasu a část pro hosty je navržena
z panelů z makrolonu, které by propouštěly do interiéru rozptýlené světlo.

Autorská zpráva