- Bydlení IQ - http://www.bydleni-iq.cz -

Rodinný dům v městské proluce

Vladimír Balda
Místo má kromě polohy ve středu města i řadu dalších výhod, dobrou orientaci vůči světovým stranám nebo nerušený výhled.

*

Návrh malého rodinného domu v centru Liberce byl od začátku omezen více či méně svazujícími podmínkami. Velmi malým pozemkem pro stavbu, počtem podlaží určených územním plánem a v neposlední řadě to byl i požadavek na co nejnižší cenu stavby.

Místo má kromě své polohy ve středu města i řadu dalších výhod, dobrou orientaci vůči světovým stranám, nezastavěné volné místo na protější straně ulice umožňující nerušený výhled, pouze z jedné strany je proluka zastavěna.

Obdélníkový pozemek vyhrazený pro stavbu je pouze 7 m široký a 12 m dlouhý. Kratší strana parcely je zároveň jediným místem, kde proluka sousedí s ulicí umožňující vstup na pozemek.

Konstrukce domu je navržena jako železobetonová, složená ze sloupů
s kruhovým průřezem a desek s rovným podhledem. Sloupový konstrukční systém umožňuje bodové založení a volný, nebo velmi flexibilně dělitelný půdorys uvnitř domu.

Jednotlivá podlaží jsou spojena betonovým schodištěm a všechny betonové povrchy budou v interiéru přiznány ve své surové podobě. Železobetonová konstrukce bude opláštěná lehkou zavěšenou fasádou s finálním povrchem
z vlnitého hliníkového plechu.

Parter domu je celý vyhrazen pro parkování dvou osobních automobilů
a sklady. Vlastní vstup do domu najdeme na zadní (severní) fasádě v úrovni prvního podlaží. Vstup je přístupný přes venkovní otevřené schodiště umístěné v zadní nezastavěné části pozemku.

Při vstupu musí obyvatelé celý dům skrze garáž podejít. Tento trochu nevýhodný nástup do domu je kompenzován umístěním pobytových místností k jižní (uliční) fasádě, a naopak doplňkové a technické prostory jsou situovány u zadní (severní) fasádě. První patro je vyhrazeno ložnicím a odpovídajícímu hygienickému vybavení. Ve druhém patře je otevřená obytná místnost
s kuchyňským koutem, skladem a WC. Vnitřní schodiště pokračuje až na střechu a je zakončeno prosklenou střešní nástavbou umožňující jednoduchý výstup na terasu.

Zastavěná plocha 66 m2 (včetně venkovního schodiště), užitná podlahová plocha 150 m2 (včetně parkování a terasy), obestavěný prostor 570 m3.

Autorská zpráva