Rodinný dům v Kunraticích

04.02.2019 Individuální bydlení, Rodinné domy

Jan Aulík, Tadeáš Matoušek / Aulík Fišer architekti
/ Vícegenerační dům na dlouhém úzkém pozemku má hlavní obytné prostory, ale i průhledovou osu otevřeny směrem k lesu.

*

Hlavní hodnota pozemku, která ovlivnila koncept dvoupodlažního, částečně podsklepeného domu, je bezprostřední návaznost na Kunratický les. Směrem k lesu jsou otevřeny hlavní obytné prostory, průhledová osa procházející celým přízemím domu i vertikální otevřený prostor přes dvě podlaží. Jeho rozsah byl navržen poměrně malý vzhledem k celkové přiměřenosti, část prosklení v tomto místě totiž přechází i do střechy. Postačuje ale k tomu, aby vybraný výsek celé délky zahrady, lesa i oblohy byl  shlédnutelný vcelku, v jednom vertikálním formátu. Dvoupodlažní modul prosklené fasády dále přechází ve stejné šířce až do suterénního ateliéru, osvětluje ho tak a rozevírá prostor pro přístupovou rampu ze zahrady do nejnižšího podlaží. Rampa slouží jako samostatný bezbariérový vchod do ateliéru,  pro sezonní parkování motocyklu a jednoduchého přístupu do skladu v nejnižším podlaží. Vyhraněná orientace vnitřních prostor domu v ose západ-východ ponechává obě delší fasády – jižní a severní – převážně jako plné stěny bez oken.

Dispoziční řešení je ovlivněno vícegeneračním konceptem domu, který má několik variant odděleného užívání různě velikých částí domu pomocí dvou schodišť.

Konstrukční systém domu je tvořen monolitickým železobetonem. Obvodové plné stěny jsou z exteriéru kryty titanzinkovými plechy spojovanými běžným klempířským spojem.

Betonové stěny a stropy v interiéru jsou z části ponechané bez úprav jako pohledové, z části jsou překryty probarvenou stěrkou s velmi jemným rozpuštěním barvy do základu blízkého betonu. Dalšími materiály použitými v interiéru domu jsou pouze černé linoleum a dubové dřevo.

Užitná plocha nadzemních podlaží 230 m2.
Spolupráce Markéta Aulíková (interiér).

Autorská zpráva
Foto Andrea Thiel Lhotáková
http://andreal.net/

*

*

*

*

*

*

*

*