Rodinný dům v Krkonoších

16.02.2017 Individuální bydlení, Rodinné domy

Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer, Laco Fecsu, Petra Čížková, Olga Rosová / SHA / Dům stojí na místě původní horské chaty, jeho kompozice je založena na kontrastu kamenného zdiva a dřevěných konstrukcí.


+

Nový rodinný dům se nachází v místě původní horské chaty v krásné lokalitě pod lesem, na vrchu jižního svahu. Nový objekt respektuje polohu a regulační zásady bývalé horské chaty včetně výškové polohy a  tradičního vztahu k terénu – objekt je situován hřebenem střechy ve směru vrstevnic s nádherným výhledem jižním směrem přes údolí. Pro příjezd je využita stávající příjezdová cesta.
Základní kompoziční strategie objektu je založena na kontrastu kamenného zdiva a doplňkových dřevěných konstrukcí. Kámen z místních lomů je použit pro spodní podlaží objektu – sokl, postraní  štítové zdi a vnitřní zdivo dvou komínů. Dřevo je použito pro zbytek konstrukce objektu.

Objekt je rozdělen na čtyři zřetelné moduly, se zdůrazněním středního modulu, ve kterém je umístěno schodiště s centrálním prostorem o výšce dvou podlaží. Tento střední modul je dále  definován režným zdivem komínů a obkladem schodišťového prostoru uprostřed dispozice. Celá jižní fasáda je zasklená pro dosažení co největšího optického propojení mezi interiérem a exteriérem. V přízemní terase je před středním modulem se schodištěm vytvořen „kapitánský můstek“. V přízemí je situována garáž, vstup s předsíní, na který navazuje obytná hala spojená s kuchyní, jídelnou a nezbytným příslušenstvím. První patro a suterén jsou s obytnou halou spojeny otevřeným schodištěm. V patře jsou umístěny ložnice, koupelny a šatny. V suterénním podlaží zapuštěném jednou stranou do svahu pak klubovna, malé fitness s vířivkou, pokoj pro hosta a nezbytné technické zázemí.

Nosná konstrukce objektu je železobetonová. Všechna okna a skleněné stěny obvodového pláště jsou navrženy dřevěné a okna jsou opatřena bezpečnostními žaluziemi. Střešní krytina a veškeré klempířské prvky jsou provedeny z předzvětralého zinku.
Kamenné zdivo prochází z exteriéru do interiéru, kde tvoří základní materiál.

Autorská zpráva
Foto Filip Šlapal

*

*

*

*

*

*

*