Rodinný dům v Králově Dvoře

25.03.2012 Individuální bydlení, Rodinné domy

Martin Náhlovský, Michal Janáč, Přemysl Král / Master Design
Dům v symbióze s terénem řeší společenskou část v horním podlaží, ložnicová zóna v nižší poloze navazuje na klidnou zahradu.

*

Jedná se o novostavbu rodinného domu v nově rozparcelované části Králova Dvora (okres Beroun), která se vyznačuje poměrně vysokou svažitostí, nadstandardními výhledovými poměry a takřka ideální orientací. Daný objekt je řešen jako dvoupodlažní, hmotově jako jednoduchý průnik dvou elementárních kvádrů. Racionální koncipování objektu se pozitivně promítá nejen ve vztahu k bezprostřednímu okolí.

Konceptuálně je dům řešen s ohledem na značně specifické terénní podmínky, v důsledku toho nabízí opačné vertikální členění. V tomto případě neplatí pravidlo „níže umístěné denní části a výše lokalizované klidové zóny“. Druhé podlaží je obsahově a funkčně řešeno jako první, první podlaží jako druhé. Rozlišení přízemí a patra je v tomto případě poněkud komplikovanější. Příjezdová komunikace se nalézá v horní úrovni pozemku a takřka v linii hřebenu svahu. Pozemek se dále svažuje směrem na jih. Z horní úrovně je přístupné přízemí, které je řešeno jako denní zóna. Z hlediska skladebného
a plošného se jedná o soudobý standard: hygienické minimum (záchod
s umyvadélkem), technická místnost, spojení obývacího pokoje s prostorem pro přípravu jídla a jeho konzumaci. Parkování je řešeno vně objektu prostřednictvím vykonzolované střešní konstrukce.

Suterén objektu je navržen jako obytný s plně obnaženou jižní fasádou. Dispoziční uspořádání vyplývá z potřebné logiky provozu. Zapuštěná část domu je řešena jako hygienicko-komunikační (koupelna, WC, schodiště s chodbou), jižní partie jako jednotná klidová zóna (ložnice a dvojice dětských pokojů). Spodní patro objektu je částečně předsazeno před horní líc objektu. Vyložená konstrukce vytváří terasu pro horní podlaží (s již zmíněnými výhledy do krajiny) a současně stíní níže umístěným pokojům.

Rodinný dům v Králově dvoře je navržen jako zděná stavba v kombinaci
s kontaktním zateplovacím systémem a dřevěným obkladem. Zastřešení je uskutečněno plochou střechou.
Zastavěná plocha 148 m², podlahová plocha 119,4 m².

Autorská zpráva