Rodinný dům v Jinonicích

02.03.2020 Individuální bydlení, Rodinné domy

Jiří Weinzettl, Weinzettlová, Veronika Indrová / Atelier 111 architekti
/ Na místě několika drobných stavení vnikl nový dům, zachoval se jeden původní objekt. Starou a novou část spojuje jednotná barevnost
.

*

Úzká ulice s částečně dochovaným ospalým charakterem starých Jinonic se v jednom místě rozevírá v plácek se studní. V jeho čele stál opuštěný dům, hmotový slepenec, jehož pozdější neuvážené přístavby převyšovaly původní přízemní objekt. Soubor těchto drobných stavení, vyskládaných ve svažité zahradě, se nacházel ve velmi zanedbaném, neobyvatelném stavu. V návrhu ponecháváme pouze nejstarší kamennou část orientovanou do ulice. Skrze ni je možné vystoupat do hlavního obytného podlaží, rozprostírajícího se ve dvou nových hmotách. Nejvyšší část věnujeme dětem. Všechny obytné prostory, včetně dětských podkrovních pokojů, mají přímou návaznost na prosluněnou svažitou zahradu, od ulice odcloněnou vlastním domem. Starou
a novou část spojuje z vnějšku v celek jednotná barevnost štukové omítky i režná keramická taška na střeše. O stáří jednotlivých částí domu napoví zejména detail; s původním tvaroslovím lehce kontrastuje současné minimalistické pojetí.

Zastavěná plocha 193 m2, užitná plocha 318 m2
Spolupráce Michal Hamada, hlavní inženýr projektu

Autorská zpráva
Foto BoysPlayNice,
www.boysplaynice.com

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*