Rodinný dům v Dolních Břežanech

25.08.2020 Individuální bydlení, Rodinné domy

David Kraus / Studio Architektura
/ Koncepcí domu je vyjmutí obývacího prostoru z dispozice a umístění na jih do zahrady. Obývací prostor tak má světlo po celý den.

*

Situace
Pozemek se nachází v území zastavěném rodinnými domy. Jde o parcelu, která je ze severu ohraničena komunikací, z jihu pak přilehlými parcelami podobného charakteru. Pozemek se mírně svažuje k jihu. Příjezd k pozemku vede od severozápadu příjezdovou komunikací, která končila u hranic se sousedním západním pozemkem.
Požadavkem investora bylo navrhnout rodinný dům s ohledem na předem daný přibližný požadavek m2 užitné plochy hlavních provozů.

Architektonické řešení
Pro návrh bylo určující umístění objektu na pozemku – zejména vzhledem k faktu, že se terén svažuje (na celé délce v příčném směru to činí přibližně
1,8 m). Tvar domu a zejména jeho umístění byly ovlivněny stávajícími podmínkami a přilehlým okolím. Orientace domu zohledňuje světové strany, morfologii parcely, a také požadavky klienta. Dům je umístěn v horní severní části parcely, aby vznikala co největší jižní zahrada. Celý dům je výškově odstupňován podle klesání pozemku v jeho příčné ose. Toto členění pak vytváří specifický interiér domu a umožňuje přirozené osazení na parcele. Členění se promítá do obývacího prostoru a do haly v přízemí.
Základní koncepcí a nápadem domu je vyjmutí obývacího prostoru z dispozice domu a jeho umístění „vně“ domu na jih do zahrady. Obývací prostor – srdce domu – je tak otevřené a uvolněné od okolní zbývající dispozice, tvoří samostatný objekt (básnicky řečeno: srdce na dlani). Bylo tak nalezeno řešení, které umožňuje vznik jihozápadní zahradní plochy se světlem po celý den.
Dům je dvoupodlažní s rovnou střechou v severním traktu, objem obývacího prostoru má střechu šikmou.
Příjezd na pozemek i vstup do domu je veden ze severu, venkovní obytná terasa je situována „za domem“, je zadním traktem odcloněna od komunikace, obývací prostor situovaný směrem jižním do zahrady má východní, jižní i západní slunce.

Dispoziční řešení
V prvním podlaží je navrženo zádveří, hala, šatna, garážové stání pro dvě auta, koupelna s WC, technická místnost (sklad pro sportovní a zahradní náčiní), pokoj hosta, pracovna a bazén. Hlavní obytný prostor sestává
z jídelny, kuchyně a obývacího pokoje. Z něj (jakož i z bazénu) je pak situován výstup na venkovní terasu. Terasa je umístěna na východní i západní straně objektu.
Patro obsahuje dvě dětské ložnice s koupelnou a ložnici rodičů s přilehlou šatnou a vlastní koupelnou. Dětské ložnice i ložnice rodičů jsou situovány opět na jih směrem do zahrady.
Z ložnice rodičů a z dětských pokojů je navržen přístup na venkovní terasu, jež je tvořena rovnou plochou části střechy nad obývacím prostorem. Z obou stran – východu i západu – je navrženo vnější schodiště pro rodiče a děti zvlášť – umožňuje nezávislý vstup do patra venkem, aniž by člověk musel skrz halu domu. Jde o subtilní ocelové konstrukce se zábradlím ze sítě z ocelových tenkých lanek.

Materiálové řešení
Konstrukčně je dům zděný a zateplený tak, aby vyhověl požadavku na nízkoenergetický provoz.
Vnitřní schodiště je navrženo jako betonové, obložené dřevem, shora je osvětleno přes halu v patře, světlo tak padá až do přízemí. Střešní krytina šikmé části nad obývacím prostorem je navržena z tvrdé skládané krytiny Cembrit. Okna a francouzské dveře jsou navržena jako hliníková. Fasáda zadního traktu je navržena jako obklad kamennými pásky lepenými přímo na fasádu.

Zastavěná plocha 230 m2, obestavěný prostor 1 200 m3.

Autorská zpráva
Foto Filip Šlapal