Rodinný dům v Ďáblicích

21.10.2019 Individuální bydlení, Rodinné domy

Michal Schwarz
/ Hlavní motivem návrhu je snaha vytvořit v rámci malé parcely intimní prostor rozšiřující obytnou plochu do zahrady.

*

 

Situace
Pozemek leží na okraji obce Ďáblice v kolonii rodinných domů velmi různorodé kvality a je součástí jednotné parcelace a jednotného územního rozhodnutí.

Architektonické řešení
Projekt řeší novostavbu rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Hlavní motivem návrhu je snaha vytvořit v rámci relativně malé parcely otevřené pohledům sousedů intimní prostor rozšiřující obytnou plochu domu do zahrady. Současně se návrh snaží invenčně využít jednu ze zadávacích podmínek – šikmou střechu.

Dispoziční řešení
Půdorys domu je přibližně čtvercový. V přízemí jsou z tohoto tvaru „vykousnuty“ dva protilehlé rohy. V jednom je krytý vstup a přístřešek pro auto, otevřený roh u obývacího pokoje skrývá venkovní terasu. Celé přízemí je kromě technických místností řešeno jako jeden velký prostor, ze všech stran prosvětlený a dělený pouze nábytkovou příčkou a sklem.
V patře, kde jsou ložnice, je prostor výrazně rozdělen na část pro rodiče
a část určenou dětem. Pokoje dětí jsou skryté za posuvnými dveřmi a mají
i samostatnou koupelnu. Ložnice rodičů je naopak skleněnými příčkami s matným sklem propojená se šatnou i vlastní koupelnou, a tvoří tak opticky jeden prostor.
Všechny čtyři pokoje v patře jsou otevřeny do krovu dvou paralelních sedlových střech. Koupelny, šatny a hala jsou naopak poměrně nízké s plochým stropem.

Stavební řešení
Konstrukce je tvořena kombinací nosných betonových stěn a ocelových sloupů v přízemí. Strop nad přízemím bude tvořen železobetonovou deskou. Veškeré  nenosné konstrukce budou zhotoveny z keramických tvárnic.
Střecha bude řešena jako dvouplášťová s odvětranou mezerou. Konstrukce střechy včetně říms bude smíšená, ocelová a dřevěná. Podhledy budou vytvořeny ze sádrokartonu.
Výplně otvorů budou vyrobeny z hliníkových nebo ocelových profilů (Feluxxon). Neotvíravá okna budou mít minimalizované (zapuštěné) rámy. Některé části pevného zasklení budou ze skla ohýbaného do oblouku.

Autorská zpráva

*

*

*

*

*

*

*

*

*