Rodinný dům v Českém ráji

19.02.2018 Individuální bydlení, Rodinné domy

Jan Stempel, Jan Tesař / Stempel & Tesar architekti
/ Návrh vychází z principů lidové architektury. Místní průjezdné
stodoly se v návrhu propsaly do velkých prosklených částí.

*

Zadání rodinného domu v Českém ráji nás očarovalo již při prvním setkání
s investory. Jedinečný pozemek u lesa s výhledy na přilehlé skály a lesy měl pouze jedinou překážku; leží totiž v II. Zóně odstupňované ochrany přírody
a krajiny Chráněné krajinné oblasti, která má pevně stanovené regulativy.
V rámci odborného stanoviska správy CHKO Český ráj jsme obdrželi doporučení k architektonickému ztvárnění objektů. Dovolíme si citovat například odstavec o oknech: „Hlavní okna by měla být obdélná, osazovaná na výšku, dělená, s poměrem stran cca 2:3 až 4:5, šířka oken typická pro oblast Českého ráje se pohybuje v rozmezí 0,7 až 1,2 m; velikost oken ve štítové stěně se směrem vzhůru zmenšuje, plocha stěny venkovského domu vždy výrazně přesahuje nad plochou oken; počet oken ve štítové stěně se pohybuje mezi 2 až 4…“ Stejně tak byly popsány povrchy, střecha, pozice komínu, poměry objemu objektu apod.

Náš návrh stavby vychází z principů místní lidové architektury, kdy je polovina domu kamenná a polovina dřevěná, čímž byl dům jednoznačně rozdělen na hospodářskou a obytnou část. Dalším inspiračním zdrojem byly průjezdné stodoly, které se v návrhu propsaly do velkých prosklených částí. Tyto průhledy vnášejí do interiéru jižní světlo a přitom ponechávají jedinečný severní výhled na les a vrcholky Krkonoš.

Vše je zastřešeno tradiční sedlovou střechou. Jako krytina je vzhledem
k povětrnostním podmínkám v daném území navržen předzvětralý titanzinkový plech. Objem stavby je velmi jednoduchý a není doplněn žádným architektonickým prvkem, který by narušoval přirozený objem venkovského stavení a přetrhával tak kontinuitu s tradiční lidovou architekturou typickou pro dané území.

Dispozičně se jedná o přízemní objekt s obytným podkrovím. Dvojdům má půdorysný tvar obdélníku, přičemž vstup je uprostřed delší strany od příjezdové cesty na jižní straně pozemku. Sedlová střecha ve sklonu 45 stupňů má hřeben orientovaný rovnoběžně s přístupovou cestou a hlavní podélnou osou domu.

Pozemek 2715 m2, zastavěná plocha 189 m2, užitná plocha 198 m2.

Autorská zpráva
Foto Jan Tesař

*

*

*

*

*

*

*