Rodinný dům v České Bříze

29.07.2020 Individuální bydlení, Rodinné domy

Jiří Zábran
/ Pro návrh byla důležitá atmosféra místa. Dům je založen na soudobém vnímání interiéru a vzájemné propojenosti se starou zástavbou.

+

Kontext
Obec Česká Bříza má ve svém středověkém jádru hmotově zachovalou zástavbu. K návsi se natáčejí štíty domů se sedlovou střechu bez přesahu pod přísným úhlem 45°.

Idea
Nový dům stojí na parcele se starou roubenicí. Zásadním rozhodnutím pro návrh bylo zachování staré dřevostavby a návrh nového důstojného partnera. Starý dům musí zůstat nedotčen pro budoucí generace. Nový dům je založen na soudobém vnímání interiéru, vzájemné propojenosti se starou zástavbou a pokoře. Se starou roubenkou komunikuje nový dům pomocí kontrastu. Ona je dlouhá, vodorovně členěná, on je vysoký a svisle členěný. Ona má malá dělená okna, on má velká a abstraktně pojatá okna. Navzájem je ale spojují přírodní materiály, které stárnou a srůstají se zahradou, kam se podařilo nový dům vklínit bez kácení letitých stromů. Obě budovy nelpí na detailech v interiéru a přiznávají přírodní materiály. Domy propojuje dřevěný chodník.

Návrh
Při návrhu byla nejdůležitější atmosféra místa a zasazení domu do rostlé struktury. Až na druhém místě bylo tepelně technické řešení stavby, kterému se dnes přisuzují priority. Dům má vchod z jihu a hlavní prosklené plochy na jih a západ. Díky kompaktnímu tvaru a správnému zateplení se podařilo dosáhnout hodnoty pro nízkoenergetický dům. Zajímavým faktorem je vzrostlý ořech, který v létě stíní velká okna. V ostatních ročních obdobích propouští dostatek sluneční energie.

Materiály
Stavba je navržena z materiálů, které umějí stárnout. Okna jsou dřevěná z průmyslově pěstované borovice bez nátěru, fasáda je ze smrkových latí s hloubkovou impregnací, střešní krytina je z přírodního titanzinku, stropy jsou pohledového betonu a ze smrku bez nátěru, na podlaze je přírodní linoleum.

Ocenění

Dům vyhrál první cenu Isover Energy Efficiency Best of Awards.
Nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje.

Autorská zpráva
Foto autor

+

+

+

+

+

+

+