Rodinný dům v Čáslavi

24.11.2016 Individuální bydlení, Rodinné domy

Jan Žalský, Mojmír Pukl / Žalský architekt
/ Dům má členitý půdorys, otevírá se na všechny strany. Umístění na parcele ponechává většinu pozemku pro obytnou zahradu.

*

Pozemek je v nově rozparcelované části obytného okrsku města Čáslavi, který navazuje na původní zástavbu rodinných a řadových domů se zahrádkami. Nové území je na jihu ohraničeno ochranným pásmem elektrického vedení. To je lemováno cestou a za ní už jsou jen pole. Pohled z parcely se tímto směrem otevírá do krajiny až k horizontu. Terén je rovinatý, mírně se svažující k jihu s řádkou vzrostlých stromů na jižním okraji.

Nový objekt je přízemní, má členitý půdorys, navržen jako sepětí části servisní a obytné. Vstup i vjezd vede přes zpevněnou plochu z příjezdové cesty. Umístění v západní polovině parcely nechává většinu pozemku volnou zahradě k obývání. Dům se otvírá na všechny strany. Hlavní fasádou se obytné křídlo otáčí přímo na jih, do hloubky zahrady. Orientace ke světovým stranám pak uvnitř domu vytváří různé charaktery denního osvětlení. Před letním sluncem místnosti chrání hluboký přesah střechy, který ale nebrání prostupu slunečních paprsků v zimě. Další sezonní přistínění je možné opadavými dřevinami, stromy, keři a popínavkami.

Dispoziční rozvrh obytného křídla od vstupní haly na východ umísťuje malou
a velkou koupelnu s toaletami podélně k severní stěně, na jihovýchod ložnici, před ni šatnu a dětský pokoj. Druhou stranu od hlavního vchodu zabírá v celé šířce křídla obytná prostora s krbem a jídelním stolem, za ním k severu je zařízena kuchyně s pracovním ostrůvkem. V západním cípu je kout pro domácí práce a vedle spíž.  Vpředu od haly vpravo je knihovna, zároveň pokoj pro návštěvu. Ke vchodu je umístěna šatna s průchodem do tělocvičny, toaleta
a komora s pračkou a plynovým kotlem.

Servisní část domu má od silnice vjezd do garáže a na opačnou jihozápadní stranu orientovanou prosklenou fasádu převýšené tělocvičny, zimní zahrady. Její skleněná stěna se otevírá k obytnému křídlu na dvorek přístupný
z okolních místností. Ten bude obytný, v létě stíněný stromem, sloužit bude také k venkovnímu stolovaní. Do dvorku je možné vstoupit z jídelny, obývacího pokoje, odkud je pak možné dalším francouzským oknem projít skrz jižní fasádu do zahrady.

Obydlí je prostupné a propojené se svým okolím v rámci pozemku, naplňuje to podstatně požadavek modernosti, který byl v zadání základní. Zahrada je obytná, rozšiřuje soukromý prostor, je od silnice oddělena kamennou zdí
a kolem lemována stříhaným živým plotem. Při jihozápadní hranici jsou ve skupinách vysázeny keře a menší dřeviny.  V ploše pak bude rozmístěn bazén, hřiště, jezírko a solitérní stromy a rostliny, trvalky či jejich skupiny včetně bylin. Povrchy budou kolem domu různým způsobem pochůzí. Dvorek a plocha před výstupem z ložnice např. štětová, kamenitá, při jižní straně bude prkenné molo. Ostatní plocha bude zatravněna lučním porostem, místy (účelově) stříhaným. Pro stínění a okrasu budou osazeny také popínavé rostliny.

Autorská zpráva